Transparency International

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Transparency International

  Fra SNL

 • Transparency International

  Transparency International (TI) er en internasjonal ikke-statlig organisasjon som arbeider for å motarbeide korrupsjon og bestikkelser verden over. Organisasjonen ble stiftet i 1993 og har hovedkontor i Berlin i Tyskland.

 • Danilo Medina

  Danilo Medina var president i Den dominikanske republikk i årene 2012-2020. Han representerer Partido de la liberación dominicana (PLD), som har hatt regjeringsmakten i landet siden 2004. Medina etterfulgte daværende president Leonel Fernández fra samme parti i 2012. Han kunne da, i tråd med den daværende grunnloven, ikke stille til gjenvalg.I motsetning til forgjengeren har Medina opparbeidet seg stor tillit i det dominikanske folket.

  Fra wikipedia

 • Kleptokrati

  Kleptokrati (Gresk rot: klepto = stjele, krateïn = styre) er en styreform med svakheter som gjør at myndighetspersoner som har vidtgående disposisjonsmakt over det vesentlige av befolkningens eiendom og inntekter, og benytter seg av dette bevisst og urettmessig i egen interesse.Begrepet ble preget av den franske journalisten og utenrikskorrespindenten Patrick Meney, som med dette mente å beskrive tilstanden i perioden for Sovjetunionens oppløsning og overgangen til Russland, og dermed begynnelsen av Jeltsin-æraen.

 • Korrupsjon

  Korrupsjon (utledet fra å korrumpere, latin corrumpere) er å bestikke eller motta bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, for at en person i en maktrolle skal gi en annen person fordeler utenom reglene.

 • Transparency International

  Transparency International er en ikke-statlig organisasjon etablert i 1993 med det formål å kjempe mot korrupsjon.