Turkey

Wild Turkey, også kjent som Dirty Bird, er en amerikansk bourbon fra Kentucky. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Flyktningeavtalen mellom EU og Tyrkia

  Flyktningeavtalen mellom EU og Tyrkia, avtale mellom Tyrkia og EU om retur av flyktninger og migranter. Avtalen trådte i kraft 20. mars 2016 og innebærer at migranter og flyktninger som ankommer Hellas skal sendes tilbake til Tyrkia, mot at EU tar imot syriske kvoteflyktninger fra leire i Tyrkia. Dette blir ofte omtalt som en «én mot én»-løsning..

 • Økonomi og næringsliv i Tyrkia

  Målt etter bruttonasjonalprodukt (BNP) er Tyrkia verdens 19. største økonomi (2019). Tyrkia deltar i G20. BNP per innbygger var i 2019 på 28 264 amerikanske dollar, hvilket var høyere enn i nabolandet i nordvest, Bulgaria, men lavere enn i nabolandet i vest, Hellas. Arbeidsledigheten var i 2019 på 11,9 prosent. 21,9 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen (2015).

  Fra wikipedia

 • Cold Turkey

  Cold Turkey var John Lennons andre single.

 • Turkey Point kraftverk

  Turkey Point kraftverk er et oljekraftverk i delstaten Florida i USA. Det har en installert produksjonskapasitet på 817 MW, og er delstatens tredje største rene oljekraftverk.

 • Wild Turkey

  Wild Turkey, også kjent som Dirty Bird, er en amerikansk bourbon fra Kentucky.

Mer om Turkey fra Vox Publicas arkiv