U4

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om U4

    Fra SNL

  • uran

    Uran er et metallisk, radioaktivt grunnstoff i actinoide-rekken i grunnstoffenes periodesystem. Uranmetall er sølvhvitt, det er duktilt og det kan trekkes til tråder eller valses til folier. Uran eksisterer i tre krystallinske modifikasjoner: ortorombisk α-uran opp til 668 °C, tetragonalt β-uran ved 668–775 °C og kubisk romsentrert γ-uran over 775 °C.

  • yttrotantalitt-(Y)

    Yttrotantalitt-(Y) er et svart, radioaktivt mineral som hovedsakelig består av tantal og yttrium. Mineralet opptrer i metamikt tilstand og er beslaktet med samarskitt som har et overveiende inneholder niob istedenfor tantal Yttrotantalitt-(Y) finnes som sjeldenhet i en del granittpegmatitter i Sør-Norge. .

Mer om U4 fra Vox Publicas arkiv