U4

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om U4

    Fra SNL

  • uran

    Uran er et radioaktivt grunnstoff som har atomnummer 92 og atomsymbol U. Det hører til actinoide-rekken i periodesystemet. I ren form er uran et sølvhvitt, duktilt metall som kan trekkes til tråder eller valses til folier.Uran brukes som brensel i kjernereaktorer og atomvåpen. Atombomben som ble sluppet over Hiroshima i 1945 var basert på fisjon av uran.Uran finnes i tre krystallinske modifikasjoner: Ortorombisk α-uran opp til 668 °C Tetragonalt β-uran ved 668–775 °C Kubisk romsentrert γ-uran over 775 °C .

  • yttrotantalitt-(Y)

    Yttrotantalitt-(Y) er et svart, radioaktivt mineral som hovedsakelig består av tantal og yttrium. Mineralet opptrer i metamikt tilstand og er beslaktet med samarskitt som har et overveiende inneholder niob istedenfor tantalYttrotantalitt-(Y) finnes som sjeldenhet i en del granittpegmatitter i Sør-Norge.

Mer om U4 fra Vox Publicas arkiv