World Press Photo

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • internasjonal politikk

    Internasjonal politikk, begrep som omfatter studiet av staters utenrikspolitikk og forholdet mellom politiske aktører på den internasjonale scenen. Begrepet bør skilles fra uttrykket "internasjonale relasjoner" (IR) som markerer en bredere kategori der både internasjonal politikk og alle andre internasjonale forbindelser er med.Merk at "internasjonal politikk" også brukes som kontrast til "utenrikspolitikk"; her er det betraktningsmåten det kommer an på.

  • Ngugi wa Thiong'o

    Ngugi wa Thiong'o er en kenyansk forfatter, og en av det moderne Afrikas betydeligste diktere. Han har vært professor i litteratur i Kenya og USA, sist ved University of California, Irvine. Bøkene hans er preget av evne til å gestalte følelsesstrukturene i kikuyufolkets kultur og bruke myter og elementer fra muntlig tradisjon til å skildre problemer i Kenyas historie og samtid.