21 Century Fox

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • massemedier

  Massemedier, teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. De viktigste massemediene er presse, radio og fjernsyn. De når ut til store grupper på veldig kort tid og brukes daglig av store deler av befolkningen. Til massemediene regnes også ukeblader, bøker, tidsskrifter, film, CDer og Internett.I den trykte pressen og i nyhetsavdelingene i radio og fjernsyn er redaksjonen den sentrale avdelingen.

  Fra wikipedia

 • 20th Century Fox

  Twentieth Century Fox Film Corporation (stilisert som 20th Century Fox) er et amerikansk filmstudio som ble etablert 31.

 • 20th Century Fox Television

  20th Century Fox Television er en av TV-produksjonsdivisjonene til News Corporation.

 • Fox (Norge)

  Fox er en norsk fjernsynskanal lansert 21.