FORFATTER

medienorge

Nyhetene er valgt ut og omtalt av informasjonstjenesten medienorge, som dokumenterer medieutviklingen i Norge. medienorge holder til ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

http://medienorge.uib.no/


73 bidrag
SISTE ARTIKLER Abonner på medienorge

Ukens medienyheter: Konkurransetilsynet, nyhetskilder og Assanges rettsak

Konkur­ransetil­synet har fått kri­tikk av forskere for å gå etter bok­bran­sjen basert på ide­ol­o­giske grun­ner. En ny del­rap­port fra Medi­etil­synet vis­er at TV og sosiale medi­er er de vik­tig­ste nyhet­skildene for barn og unge. Nye vit­nemål i rettsak­en mot Assange peker på opp­sik­tsvekkende infor­masjon. Dette er noen av ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: Kroppsfokusert reklame, boikotting og TV-titting

Barn og unge møter på mye kropps­fokusert reklame, vis­er en ny studie gjort av Medi­etil­synet. I 24 timer boikot­tet ulike kjendis­er Face­book og Insta­gram i en protest mot hatytringer og fal­sk infor­masjon. Når koron­a­situ­asjo­nen sto på i Norge i peri­o­den mars-juni, så unge mye mer på direk­te­sendt fjern­syn enn ellers, vis­er en studie gjort av Kan­tar. Dette er noen av ukens medienyheter. 

 
 
til toppen