Accountability

SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Den norske bataljonen, UNIFIL (Norbatt)

  Den norske infanteribataljonen (Norbatt) i United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), var det største norske styrkebidraget til FN-styrken i Libanon; satt inn i mars–april 1978 og trukket ut i november 1998.

 • James Webb-romteleskopet

  James Webb-romteleskopet (JWST) er et romteleskop som etter planen skal skytes opp i 2021. Teleskopet er en etterfølger til Hubble-romteleskopet. Mens Hubble-romteleskopet hovedsakelig observerer synlig lys og ultrafiolett stråling, vil James Webb-romteleskopet observere infrarød stråling. Romteleskopet skal studere alle faser i universets historie – fra de første svake lys etter big bang, via dannelsen av solsystemer der det kan være liv på planeter som likner Jorda, til utviklingen av vårt eget solsystem.

  Fra wikipedia

 • Government Accountability Office

  Government Accountability Office (GAO) er en amerikansk føderal etat underlagt Kongressen.

 • Libanon-krigen 1993

  Libanon-krigen 1993 var et militært angrep som Israel iverksatte i Libanon sommeren 1993.

 • SA8000

  SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000.

Mer om Accountability fra Vox Publicas arkiv