FORFATTER

Anders Johansen
Anders Johansen

Professor i sakprosa ved Universitetet i Bergen fra 2011. Utdannet sosialantropolog, professor i medievitenskap fra 1992.

http://www.uib.no/personer/Anders.Johansen


10 bidrag

Formidlingsutredning for hemmelighold

Hem­me­lig­hold av forsk­nings­re­sul­ta­ter og mer kom­mer­sia­li­se­ring. Ster­ke sig­na­ler om at sam­funns- og kul­tur­vi­ten­ska­pe­ne er annen­rangs. Anders Johan­sen kom­men­te­rer for­sla­get til ny ord­ning for forskningsformidling. 

 
 
til toppen