Adam Bodnar

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Adam Bodnar

  Adam Bodnar er en polsk jurist. Han er justisminister i Donald Tusks sentrum-venstre regjering som ble innsatt 13. desember 2023. Bodnar var Polens ombudsmann for menneskerettigheter i perioden 2015–2021. Bodnar er utdannet jurist fra universitetet i Warszawa, hvor han tok en doktorgrad i 2006. Deretter var han tilknyttet det juridiske fakultetet ved dette universitetet.

 • Polens historie etter 1989

  I 1989 avholdt Polen sitt første delvis frie valg siden andre verdenskrig. Valget ble et nederlag for Polens kommunistparti og banet veien for et fritt og demokratisk Polen, og senere også andre tidligere land i Øst-Europa med et kommunistisk styresett (Østblokken). Denne prosessen førte til medlemskap i NATO i 1999 og EU i 2004. Etter Russlands invasjon av Ukraina 24.

  Fra wikipedia

 • Adam Bodnar

  Adam Piotr Bodnar (født 1977) er en polsk advokat, pedagog, politiker og menneskerettighetsaktivist.

 • Direktedrevet simulatorratt

  Et direktedrevet simulatorratt (noen ganger forkortet «DD») er et simulatorratt med direktedrevet mekanisme, altså uten giring (i motsetning til simulatorratt med reduksjonsgir via tannhjul eller beltedrift), og brukes i likhet med andre simulatorratt for å gi tilbakekobling av dreiemoment (engelsk: force feedback, egentlig torque feedback) slik at sjåføren får et grensesnitt kjenner bevegelse i rattet og får tilbakemelding basert på hva som skjer i simulatoren.

 • Professor Thorolf Raftos Minnepris

  Professor Thorolf Raftos Minnepris (også kjent som Raftoprisen) er en pris som utdeles av Raftostiftelsen til enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som kjemper for ideer og prinsipper som underbygger FNs charter om menneskerettighetene.