Adam Bodnar

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Adam Bodnar

    Adam Bodnar er en polsk jurist. Han er Polens ombudsmann for menneskerettigheter siden 2015. Bodnar er utdannet jurist fra universitetet i Warszawa, hvor han tok en doktorgrad i 2006. Siden da har han vært tilknyttet det juridiske fakultetet ved dette universitetet. Han har også vært visepresident i den polske Helsingforskomitéen. Bodnar ble i 2018 tildelt Raftoprisen..

  • Raftoprisen

    Professor Thorolf Raftos minnepris for menneskerettigheter, best kjent som Raftoprisen, er en pris som siden 1987 har blitt utdelt av Raftostiftelsen i Bergen til en person eller organisasjon «som arbeider for å fremme menneskerettighetene». Prisvinneren mottar et diplom og 20 000 dollar under en seremoni i Bergen.Prisen er oppkalt etter professor ved Norges Handelshøyskole og fredsaktivist Thorolf Rafto (1922–1986).