Aforismer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Aforismer

  Fra SNL

 • aforisme

  Aforisme, kort og rammende prosasetning som uttrykker et poeng, en tanke, særlig fra vitenskap, kunst eller moral (eks. «Kunsten er lang, livet kort»)..

 • Marie von Ebner-Eschenbach

  Marie von Ebner-Eschenbach var en østerriksk forfatter. Ebner-Eschenbach regnes som en av de mest betydningsfulle østerrikske prosaforfatterne i den litteraturhistoriske epoken realismen. Hennes verk sammenliknes blant annet med sveitsiske Gottfried Keller, tyske Wilhelm Raabe og Theodor Storm. Ved siden av Annette von Droste-Hülshoff er Ebner-Eschenbach den viktigste kvinnelige forfatteren i det tyskspråklige området i det 19.

  Fra wikipedia

 • Aforisme

  En aforisme er en kort setning, et løsrevet sitat eller en strøtanke som på en treffende og underfundig måte uttrykker et tankevekkende poeng, en læresetning eller allmenn sannhet, særlig om vitenskap, kunst, moral og psykologi.

 • Jens Arup Seip

  Jens Lauritz Arup Seip (født 11.

 • Maksime

  En maksime (av latin propositio maxima – «den viktigste læresetning») er i daglig språkbruk en sammentrengt setning som gir uttrykk for en allmenn sannhet, formulert som en aforisme.