Aforismer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Aforismer

  Fra SNL

 • aforisme

  Aforisme er en kort og rammende prosasetning som uttrykker et poeng eller en tanke, særlig fra vitenskap, kunst eller moral.Et eksempel på en aforisme er: «Kunsten er lang, livet kort»..

 • Georg Christoph Lichtenberg

  Georg Christoph Lichtenberg, tysk naturforsker og forfatter. Som forfatter er han mest kjent for sine virtuose aforismer, men han var også en svært anerkjent naturviter.Georg Christoph Lichtenberg studerte matematikk og naturvitenskap og ble i 1770 professor i fysikk, matematikk og astronomi. Han var den første professoren i eksperimentalfysikk i Tyskland.

  Fra wikipedia

 • Aforisme

  En aforisme er en kort setning, et løsrevet sitat eller en strøtanke som på en treffende og underfundig måte uttrykker et tankevekkende poeng, en læresetning eller allmenn sannhet, særlig om vitenskap, kunst, moral og psykologi.

 • Maksime

  En maksime (av latin propositio maxima – «den viktigste læresetning») er i daglig språkbruk en sammentrengt setning som gir uttrykk for en allmenn sannhet, formulert som en aforisme.

 • Robert Storm Petersen

  Robert Storm Petersen (født 19.