akkreditering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om akkreditering

  Fra wikipedia

 • Akkreditering

  Akkreditering er en godkjenning av en fullmakt.

 • NOKUT

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT er et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner.

 • Norsk akkreditering

  Norsk akkreditering (NA) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet med nasjonalt ansvar for teknisk akkreditering.