akkreditering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om akkreditering

  Fra SNL

 • akkreditering

  Akkreditering er en formell aksept eller godkjenning av at noe eller noen oppfyller spesifiserte krav.Akkreditering representerer typisk en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon arbeider i henhold til et tilfredsstillende dokumentert kvalitetssystem og har demonstrert kompetanse til å utføre nærmere beskrevne oppgaver. Det kan også settes krav til holdninger og kultur (for eksempel med henhold til sikkerhet og kvalitet) hos den som skal motta en akkreditering eller få noe akkreditert.

 • Norsk Akkreditering

  Norsk Akkreditering (NA) er Norges nasjonale organ for teknisk akkreditering og god laboratoriepraksis. NA er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet.Norsk Akkreditering ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1991 som en avdeling i Justervesenet, men fra 2004 ble den skilt ut som egen etat. NA utfører, som eneste organ i Norge, en kompetansevurdering av offentlige og private virksomheter i henhold til internasjonale krav (akkreditering).

  Fra wikipedia

 • Akkreditering

  Akkreditering er en godkjenning av en fullmakt.

 • NOKUT

  Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT er et statlig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner.

 • Norsk akkreditering

  Norsk akkreditering (NA) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet med nasjonalt ansvar for teknisk akkreditering.