akkreditering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om akkreditering

  Fra SNL

 • akkreditering

  Akkreditering er en formell aksept eller godkjenning av at noe eller noen oppfyller spesifiserte krav.Akkreditering representerer typisk en offisiell anerkjennelse av at en organisasjon arbeider i henhold til et tilfredsstillende dokumentert kvalitetssystem og har demonstrert kompetanse til å utføre nærmere beskrevne oppgaver. Det kan også settes krav til holdninger og kultur (for eksempel med henhold til sikkerhet og kvalitet) hos den som skal motta en akkreditering eller få noe akkreditert.

 • Norsk Akkreditering

  Norsk Akkreditering (NA) er Norges nasjonale organ for teknisk akkreditering og god laboratoriepraksis. NA er en etat under Nærings- og fiskeridepartementet.Norsk Akkreditering ble opprettet ved kongelig resolusjon i 1991 som en avdeling i Justervesenet, men fra 2004 ble den skilt ut som egen etat. NA utfører, som eneste organ i Norge, en kompetansevurdering av offentlige og private virksomheter i henhold til internasjonale krav (akkreditering).

  Fra wikipedia

 • Akkreditering

  Akkreditering er en godkjenning av en fullmakt.

 • Høgskole

  Høgskole eller høyskole er et begrep med ulike betydninger, og betyr på norsk en høyere utdannelsesinstitusjon som i regelen har en mindre faglig bredde og mindre vekt på forskning enn et universitet, og som tradisjonelt fokuserer på mindre akademisk orienterte profesjonsutdannelser (for eksempel lærer, sykepleier eller ingeniør).

 • Norsk akkreditering

  Norsk akkreditering (NA) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet med nasjonalt ansvar for teknisk akkreditering.