Ukens medienyheter: Metoo, Hviterussland og politisk reklame

Dekningen av #Metoo i Sverige får kritikk. Journalister som jobber for utenlandske medier har mistet akkrediteringen sin i Hviterussland for å avgrense pressedekningen av protestene. Facebook stanser alle nye politiske reklamer den siste uken før presidentvalget i USA. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica.

ukens medienyheter

Metoo-dekning er vanskelig balansegang

Afton­bladets kul­turredak­tør Åsa Lin­der­borg har tatt et kraftig oppgjør med jour­nal­is­tikken rundt #metoo i Sverige. Hun slak­ter både egen og andres dekn­ing og etikk, men sier sam­tidig at norske medi­er håndterte sak­ene bedre. Jour­nal­is­ten har inter­vjuet norske jour­nal­is­ter om hvor­dan de men­er deknin­gen i Norge fungerte. Pressens hånd­ter­ing av #metoo har fått ny aktu­alitet i forbindelse med dra­matikken rundt Trond Giske og vervet som led­er for Trøn­de­lag Arbei­der­par­ti (31.08.2020).

Les mer hos Jour­nal­is­ten.

Journalister fratas akkrediteringen i Hviterussland

Hviterus­s­land er preget av demon­strasjon­er og poli­tisk uro etter at den autoritære led­eren Alek­san­dr Lukas­jenko vant pres­i­dent­val­get denne måne­den. I et forsøk på å min­imere pressedeknin­gen av protestene, har en rekke jour­nal­is­ter som job­ber for uten­landske medi­er mis­tet akkred­i­terin­gen sin. Dermed får de ikke jobbe lovlig i Hviterus­s­land. Fire rus­siske jour­nal­is­ter har blant annet fått fem års innreise­for­bud (31.08.2020).

Les mer hos Jour­nal­is­ten.

Facebook begrenser politisk reklame før valget

Face­book vil ikke slippe til nye, poli­tiske annonser den siste uken før pres­i­dent­val­get i USA. Men reklame med feilak­tige pås­tander vil fort­satt bli pub­lis­ert, så lenge den er lagt ut mer enn uke før. Face­book vil likev­el fjerne annonser som feil­in­former­er om val­get eller om korona. Beslut­nin­gen blir kri­tis­ert av Trumps val­gkam­pan­je (04.09.2020).

Les mer hos Jour­nal­is­ten.

Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen