Ali Farah

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Ali Farah

    Fra SNL

  • Somalias historie

    Somalia som moderne statsdannelse er et resultat av den europeiske koloniseringen av Afrika på 1800-tallet. Før dette hadde det i flere hundreår vært en rekke bystater og sultanater i det samme området, hvorav flere ved kysten var sentrale handelssentra i middelalderen.Somalias beliggenhet ved Adenbukta og Det indiske hav gir landet en strategisk viktig posisjon som i flere perioder har vært ettertraktet av utenlandske makter.