Anders Anundsen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Anders Anundsen

    Fra SNL

  • Anders Anundsen

    Anders Anundsen er en norsk politiker fra Fremskrittspartiet. Han er utdannet jurist og var justis- og beredskapsminister i Regjeringen Solberg i perioden 2013–2016 .Han representerte Vestfold på Stortinget i perioden 2005–2017 og var vararepresentant fra 1997–2001..

  • asylbarnsaken

    Asylbarnsaken er et politisk stridsspørsmål om behandlingen av barn under 18 år som har bodd flere år i Norge uten oppholdstillatelse. Dette er barn i familier som har fått avslag på asylsøknad, men som ennå ikke er sendt ut av landet. Barna det gjelder omtales ofte som «lengeværende asylbarn». Spørsmålet om disse barna og familiene skal tvangsreturneres, har vært et sentralt tema i norsk asylpolitikk i en årrekke.De to første årene etter at regjeringen Solberg overtok i 2013, ble denne gruppen asylbarn årsak til betydelige samarbeidsproblemer mellom regjeringen og støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre..

Mer om Anders Anundsen fra Vox Publicas arkiv