Anders Ericson

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Anders Ericson

  Fra SNL

 • Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

  Kulturdepartementet har siden 1948 foretatt en årlig premiering av årets beste barne- og ungdomsbøker. Bakgrunnen for etableringen av prisene var blant annet ønsket om å styrke den nasjonale barnelitteraturen etter andre verdenskrigs knapphet på utgivelser, og å skape en motvekt mot det økende antallet tegneserier som ble utgitt etter hvert som papirrasjoneringen tok slutt.Fra 1948 til 2002 ble utgivelsene vurdert av Det rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur for folke- og skolebibliotek, og premieringen ble administrert av Statens bibliotektilsyn (senere ABM-utvikling).

 • Jahres medisinske priser

  Jahres medisinske priser er to priser som i oktober hvert år utdeles fra Jahres fond som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin. Hovedprisen, som har vært utdelt siden 1960, er på én million norske kroner. Prisen for yngre medisinske forskere under 40 år, som har vært utdelt siden 1965, er på 400 000 kroner (2018).

  Fra wikipedia

 • Beyond Twilight

  Beyond Twilight er et progressiv metal-band fra Danmark.

 • Eric Ericson

  Eric Ericson (1918–2013) var en svensk korleder og dirigent.

 • Rune Ericson

  Gunnar Rune Ericson eller (folkeregistrert som Eriksson) (født 29.