Åndsverkloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • åndsverkloven

  Åndsverkloven er lov av 15. juni 2018 om opphavsrett til åndsverk m.v. som gir rettigheter til de som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk eller nærstående prestasjoner og arbeider, jf. lovens § 1. Loven skiller mellom opphavsrett til åndsverk (definert i lovens § 2) i lovens kapittel 1, hvor rettighetshaveren har eneretten til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av åndsverket som angitt i lovens § 3, og såkalte nærstående rettigheter for utøvende kunstnere, produsenter og andre i lovens kapittel 2.

 • opphavsrett

  Opphavsrett er den rett som blir gitt til den som skaper et åndsverk. Eksempler på åndsverk kan være bøker, filmer, musikk, fotografier eller dataprogrammer. For at noe skal regnes som åndsverk må det være resultat av en original, skapende innsats. Opphavsmannen får enerett til å fremstille eksemplarer av verket og til å gjøre det tilgjengelig. I Norge reguleres opphavsretten av åndsverkloven av 2018.

  Fra wikipedia

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverk

  Et åndsverk er et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.

Mer om Åndsverkloven fra Vox Publicas arkiv