Åndsverkloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • åndsverkloven

  Åndsverkloven er lov av 15. juni 2018 om opphavsrett til åndsverk m.v. som gir rettigheter til de som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk eller nærstående prestasjoner og arbeider, jf. lovens § 1. Loven skiller mellom opphavsrett til åndsverk (definert i lovens § 2) i lovens kapittel 1, hvor rettighetshaveren har eneretten til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av åndsverket som angitt i lovens § 3, og såkalte nærstående rettigheter for utøvende kunstnere, produsenter og andre i lovens kapittel 2.

 • åndsverk

  Åndsverk er verk som skyldes menneskelig tankevirksomhet; for eksempel et litterært verk, en film, et musikkstykke eller et kunstverk. Et åndsverk omfatter etter åndsverksloven verk av enhver art og uttrykksmåte, såfremt det er preget av et visst minimum av skapende innsats fra opphavsmannens side (verkshøyde). Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver.

  Fra wikipedia

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverk

  Et åndsverk er et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk menneskeskapt verk.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.

Mer om Åndsverkloven fra Vox Publicas arkiv