Åndsverkloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • åndsverkloven

  Åndsverkloven er en norsk lov som regulerer opphavsrett til blant annet åndsverk. Loven gir rettigheter til de som skaper, fremfører eller investerer i åndsverk eller nærstående prestasjoner og arbeider.

 • åndsverk

  Åndsverk er verk som skyldes menneskelig tankevirksomhet; for eksempel et litterært verk, en film, et musikkstykke eller et kunstverk.Et åndsverk omfatter etter åndsverksloven verk av enhver art og uttrykksmåte, såfremt det er preget av et visst minimum av skapende innsats fra opphavsmannens side (verkshøyde).Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket, og betegnes som opphaver..

  Fra wikipedia

 • Opphavsrett

  For opphavsrettslige problemstillinger knyttet til Wikipedia selv, se Wikipedia:Opphavsrett.

 • Åndsverkloven

  Åndsverkloven (fullt navn lov om opphavsrett til åndsverk m.v., forkortet åvl.) av 15.

 • Åndsverkloven (lovspeil)

  Lovspeil mellom åndsverkloven av 1961 og åndsverkloven av 2018.

Mer om Åndsverkloven fra Vox Publicas arkiv