Annonsering

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • annonsevare

  Annonsevare er programvare og tjenester som presenter brukerne annonser for å skaffe utviklerne, driftere eller eierne inntekter. Annonsenes innhold er som regel ikke direkte koblet til utvikleren, men disse mottar penger fra annonsørene basert på visninger, klikk og kjøp. Ofte forekommer denne metoden for finansiering i apper og programvare som er gratis, og brukerne kan velge å kjøpe en betalt versjon for å slippe annonsene.

 • reklame

  Reklame er enhver betalt og kommersielt motivert kommunikasjon av budskap om en idé, tjeneste eller produkt fra en identifiserbar avsender, i den hensikt å vekke oppmerksomhet, skape interesse, informere eller selge. Ifølge Statistas estimat ble det i 2020 brukt 763 milliarder dollar i verden på reklame.Reklame og markedsføring reguleres i første rekke av Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven) av 1.

  Fra wikipedia

 • Annonse

  Annonse er en betalt melding som gjengis i en avis, et blad, på Internett eller et annet offentlig sted.

 • Digital markedsføring

  Digital markedsføring er et samlebegrep for all markedsføring som foregår på elektroniske enheter.

 • YouTube

  YouTube er et amerikansk nettsted for opplastning, visning og deling av videoklipp drevet av Google.