Anthony Downs

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Anthony Downs

  Fra SNL

 • medianvelgerteoremet

  Medianvelgerteoremet er et teorem som bygger på den forholdsvis enkle antakelsen om at det politiske partiet som oppnår stemmen fra den velgeren som befinner seg på midten av en fordeling av velgerne mellom to politiske/ideologiske fløyer, vil være valgets vinner. Teoremet ble utformet av Anthony Downs i boken An Economic Theory of Democracy (1957).

 • Ringeren i Notre-Dame

  Ringeren i Notre-Dame er en roman fra 1831 av Victor Hugo. Den første norske utgaven kom i 1901 med tittelen Notre-Dame. Boken gir en mektig skildring av Paris mot slutten av middelalderen gjennom den romantiske og tragiske historien om den pukkelryggede ringeren Quasimodo, sigøynerkvinnen Esmeralda og presten Claude Frollo. Boken er filmatisert flere ganger.

  Fra wikipedia

 • Anthony Downs

  Anthony Downs (født 21.

 • Folkeavstemning

  En folkeavstemning, eller et referendum, er en funksjon i et demokrati der de stemmeberettigede i et samfunn blir bedt om å ta stilling til forhåndsbestemte politiske alternativer.

 • Romlig modell

  En romlig modell er en sentral modell og komponent innenfor statsvitenskap.