Arbeider-Foreningernes Blad

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeider-Foreningernes Blad

  Fra SNL

 • Arbeider-Foreningernes Blad

  Arbeider-Foreningernes Blad, norsk arbeiderblad, stiftet 1849 av Marcus Thrane, som selv redigerte bladet den første tiden. Det var det eneste organ for Arbeiderforeningene - Thranebevegelsen, og det hadde ganske stor utbredelse. Redaksjonen gikk fra nyttår 1851 over til student Theodor Abildgaard, som fungerte som redaktør inntil han ble arrestert 7.

 • Josephine Thrane

  Josephine Thrane var en norsk lærer og journalist.  Josephine Thrane var født og vokste opp i Drammen. Hun var gift med arbeiderlederen Marcus Thrane. Etter å ha startet den første arbeiderforeningen i 1848 etablerte Marcus Thrane Arbeider-Foreningernes Blad i 1849 hvor Josephine var den første kassereren. Da mannen ble arrestert i 1851 opprettholdt Josephine kontakten med arbeiderforeningene ved å smugle brev inn i fengselet og artikler ut.

  Fra wikipedia

 • Arbeider-Foreningernes Blad

  Arbeider-Foreningernes Blad var et norsk radikalt blad, eller snarere arbeideravis, etablert av Marcus Thrane, og knyttet til thranebevegelsen.

 • Filleproletariat

  Filleproletariat (tysk: Lumpenproletariat) er en i utgangspunktet marxistisk term, som refererer til proletarer som er stilt utenfor produksjonsprosessen, og som dermed ikke er en del av det store, arbeidende proletariatet, men som i hovedsak skaffer seg et levebrød gjennom tyveri, tiggeri, prostitusjon, streikebryteri, og lignende.

 • Marcus Thrane

  Marcus Møller Thrane (født 14.