Arbeider-Foreningernes Blad

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeider-Foreningernes Blad

  Fra SNL

 • Arbeider-Foreningernes Blad

  Arbeider-Foreningernes Blad, norsk arbeiderblad, stiftet 1849 av Marcus Thrane, som selv redigerte bladet den første tiden. Dets første nummer kom ut i Drammen 5. mai 1849; i februar 1850 ble bladet flyttet til Oslo. Det var det eneste organ for thranitterbevegelsen, og det hadde ganske stor utbredelse. Redaksjonen gikk fra nyttår 1851 over til student Theodor Abildgaard, som fungerte som redaktør inntil han ble arrestert 7.

 • Josephine Thrane

  Josephine Thrane var en norsk lærer og journalist.  Josephine Thrane var født og vokste opp i Drammen. Hun var gift med arbeiderlederen Marcus Thrane. Etter å ha startet den første arbeiderforeningen i 1848 etablerte Marcus Thrane Arbeider-Foreningernes Blad i 1849 hvor Josephine var den første kassereren. Da mannen ble arrestert i 1851 opprettholdt Josephine kontakten med arbeiderforeningene ved å smugle brev inn i fengselet og artikler ut.

  Fra wikipedia

 • Anarkisme

  Anarkisme (fra gresk ἀν (an), «uten» og ἄρχειν (arkhin), «å herske» og ισμός (ismos) (fra stammen -ιζειν), «uten herskere») er en politisk filosofi som mener staten er uønsket, unødvendig eller skadelig, og som går inn for å fjerne, eller i stor grad minske, alle former for maktstrukturer.

 • Arbeider-Foreningernes Blad

  Arbeider-Foreningernes Blad var et norsk radikalt blad, eller snarere arbeideravis, etablert av Marcus Thrane, og knyttet til thranebevegelsen.

 • Christiania Arbeiderforening

  Christiania Arbeiderforening var en del av Thranebevegelsen og den nest eldste av arbeiderforeningene i Norge.