Arbeider-Foreningernes Blad

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeider-Foreningernes Blad

    Fra SNL

  • Arbeider-Foreningernes Blad

    Arbeider-Foreningernes Blad, norsk arbeiderblad, stiftet 1849 av Marcus Thrane, som selv redigerte bladet den første tiden. Det var det eneste organ for Arbeiderforeningene - Thranebevegelsen, og det hadde ganske stor utbredelse. Redaksjonen gikk fra nyttår 1851 over til student Theodor Abildgaard, som fungerte som redaktør inntil han ble arrestert 7.

  • Josephine Thrane

    Josephine Thrane var en norsk lærer og journalist. Josephine Thrane var født og vokste opp i Drammen. Hun var gift med arbeiderlederen Marcus Thrane. Etter å ha startet den første arbeiderforeningen i 1848 etablerte Marcus Thrane Arbeider-Foreningernes Blad i 1849 hvor Josephine var den første kassereren. Da mannen ble arrestert i 1851 opprettholdt Josephine kontakten med arbeiderforeningene ved å smugle brev inn i fengselet og artikler ut.Fra 1854 var hun selv utgiver av Arbeider-Foreningernes Blad og var også en periode ansvarlig redaktør..