Arbeider-Foreningernes Blad

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeider-Foreningernes Blad

  Fra SNL

 • Arbeider-Foreningernes Blad

  Arbeider-Foreningernes Blad, norsk arbeiderblad, stiftet 1849 av Marcus Thrane, som selv redigerte bladet den første tiden. Det var det eneste organ for Arbeiderforeningene - Thranebevegelsen, og det hadde ganske stor utbredelse. Redaksjonen gikk fra nyttår 1851 over til student Theodor Abildgaard, som fungerte som redaktør inntil han ble arrestert 7.

 • Marcus Thrane

  Marcus Thrane var en norsk politisk aktivist. Han var leder for en bevegelse som besto av en rekke lokale arbeiderforeninger, også kjent som Thranebevegelsen. Dette var politiske reformforeninger som kjempet for allmenn stemmerett, også for arbeiderklassen, og for sosiale og rettslige reformer, særlig for husmenn. Arbeiderforeningene var den første organiserte politiske massebevegelsen i Norge med sentralmøte, et eget presseorgan og en ledelse.

  Fra wikipedia

 • Arbeider-Foreningernes Blad

  Arbeider-Foreningernes Blad var et norsk radikalt blad, eller snarere arbeideravis, etablert av Marcus Thrane, og knyttet til thranebevegelsen.

 • Josephine Thrane

  Maria Josephine Thrane (født 5.

 • Theodor Abildgaard

  Theodor Frederik Scheel Abildgaard (1826–1884) var en norsk politisk aktivist.