Arbeidsinnvandring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsinnvandring

  Fra SNL

 • arbeidsinnvandring

  Arbeidsinnvandring, innvandring som er knyttet til et arbeidsforhold. Arbeidsinnvandring betegner i vid forstand at utlendinger kommer til et land for å jobbe og bo der i kortere eller lengre tid.Arbeidsinnvandring til Norge fra de nordiske nabolandene er ikke regulert, det vil si at det ikke kreves noen tillatelse fra utlendingsmyndighetene. Arbeidstakere, tjenesteytere og selvstendig næringsdrivende fra resten av EØS-området kan arbeide her i inntil tre måneder uten tillatelse, men må ha en EØS-tillatelse for lengre opphold.

 • innvandring

  Innvandring, innflytting til et land eller en stat for å bosette seg der.Innvandringen til Norge består av mange ulike grupper, som for eksempel arbeidsinnvandrere, familieinnvandrere, flyktninger, utdanningsinnvandrere og personer med norsk bakgrunn som flytter tilbake til Norge etter å ha bodd en periode i utlandet. Se også innvandrer.Nettoinnvandring er innvandring minus utvandring..

  Fra wikipedia

 • Arbeidsinnvandring

  Arbeidsinnvandring er en betegnelse på en type migrasjon av befolkningsmasser inn i et land fra et eller flere andre land.

 • Italia

  Italia, offisielt Den italienske republikk (italiensk: Repubblica italiana) er et land i middelhavsregionen i det sørlige Europa.

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

Mer om Arbeidsinnvandring fra Vox Publicas arkiv