Arbeidsinnvandring

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsinnvandring

  Fra SNL

 • kafalasystemet

  Kafalasystemet regulerer arbeidsmigrasjonen til de seks golfmonarkiene Saudi-Arabia, Kuwait, De forente arabiske emirater (FAE), Bahrain, Qatar og Oman. Grunnprinsippene i systemet er at alle utenlandske arbeidstakere må ha en lokal sponsor. Sponsoren kan være en person eller et selskap, som i de langt fleste tilfeller også vil være ens arbeidsgiver.

 • arbeidsinnvandring

  Arbeidsinnvandring er innvandring som er knyttet til et arbeidsforhold. Arbeidsinnvandring betegner i vid forstand at utlendinger kommer til et land for å jobbe og bo der i kortere eller lengre tid..

  Fra wikipedia

 • Arbeidsinnvandring

  Arbeidsinnvandring er en betegnelse på en type migrasjon av befolkningsmasser inn i et land fra et eller flere andre land.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.

 • Oslo

  Oslo (tidligere Christiania eller Kristiania) er Norges hovedstad, minste fylke i areal og mest folkerike by.

Mer om Arbeidsinnvandring fra Vox Publicas arkiv