Grøss og gru i Vatikanet

Awkward family photos møter horror-estetikk.
President Donald Trump møtte pave Frans i Vatikanet 24. mai 2017. Foto: Evan Vucci/Ap Pool

Man må ha vært til stede for å virke­lig kjenne på stemnin­gen da Don­ald møtte Frans. Men om vi skal stole på denne fotografens visuelle kom­men­tar var den ikke knakende god.

Det er noe under­lig med bildet av pres­i­den­tens møte med paven. Den smilende Trump står i skarp kon­trast til paven, som for én gangs skyld ikke ser særlig fornøyd ut. Mela­nia og Ivan­ka Trump ser heller ikke bekvemme ut der de står — side om side med pres­i­den­ten, med paven på god avs­tand. Selv om det ikke er mer enn én arm­bred­des mel­lom­rom mel­lom Don­ald Trump og paven, kan man få inntrykk av at det er en avgrunn mel­lom dem. Pavens hvite drakt, og fam­i­lien Trumps sorte bek­led­ning fremhev­er ytterligere kon­trasten mel­lom de to partene.

Opp­still­in­gen sender tankene til en krys­ning av klamme feriebilder og kjend­is­fo­tografi. Det ser ut som pres­i­den­ten er glitrende fornøyd med å ha dratt med seg fam­i­lien inn i Vatikanet for å bli avbildet sam­men med paven — noe verken paven eller resten av fam­i­lien syns noe særlig om.

Fotomon­tas­je fra Twit­ter-bruk­er @janellefine

Bildet ble raskt en inter­nettsen­sasjon. Raskt etter pub­lis­er­ing dukket redi­gerte ver­sjon­er opp på humor­sider og i Twit­ter-meldinger. Disse fun­ger­er som en form for visuell kom­men­tar til det opprin­nelige bildet. Det mest slående ved bildet gjen­tas, over­drives, og forsterkes.

I de redi­gerte ver­sjonene av pres­i­dent­fam­i­liens pavemøte, er det ofte det arrangerte ved bildet som løftes frem. I til­legg er det mange som spiller på det drama­tiske og sym­bol­tunge i plasser­ing og kles­drakt. Ikke få har tenkt på grøss og gru. Et pop­ulært grep er å plassere ulike karak­ter­er fra skrekkfilmer inn i bildet. Blant annet ble gut­ten fra The Omen, jen­tene fra The Shin­ing, non­nen fra The Con­jur­ing 2 og jen­ta fra The Ring, limt inn i bildet. Bildene ble så postet på Twit­ter, sam­men med tek­sten «I pho­to­shopped [this char­ac­ter] into this pic and it isn’t even weird».

Man må ha vært til stede for å virke­lig kjenne på stemnin­gen da Don­ald møtte Frans. Men om vi skal stole på denne fotografens visuelle kom­men­tar var den ikke knakende god.

Det er noe under­lig med bildet av pres­i­den­tens møte med paven. Den smilende Trump står i skarp kon­trast til paven, som for én gangs skyld ikke ser særlig fornøyd ut. Mela­nia og Ivan­ka Trump ser heller ikke bekvemme ut der de står — side om side med pres­i­den­ten, med paven på god avs­tand. Selv om det ikke er mer enn én arm­bred­des mel­lom­rom mel­lom Don­ald Trump og paven, kan man få inntrykk av at det er en avgrunn mel­lom dem. Pavens hvite drakt, og fam­i­lien Trumps sorte bek­led­ning fremhev­er ytterligere kon­trasten mel­lom de to partene.

Opp­still­in­gen sender tankene til en krys­ning av klamme feriebilder og kjend­is­fo­tografi. Det ser ut som pres­i­den­ten er glitrende fornøyd med å ha dratt med seg fam­i­lien inn i Vatikanet for å bli avbildet sam­men med paven — noe verken paven eller resten av fam­i­lien syns noe særlig om.

Fotomon­tas­je fra Twit­ter-bruk­er @janellefine

Bildet ble raskt en inter­nettsen­sasjon. Raskt etter pub­lis­er­ing dukket redi­gerte ver­sjon­er opp på humor­sider og i Twit­ter-meldinger. Disse fun­ger­er som en form for visuell kom­men­tar til det opprin­nelige bildet. Det mest slående ved bildet gjen­tas, over­drives, og forsterkes.

I de redi­gerte ver­sjonene av pres­i­dent­fam­i­liens pavemøte, er det ofte det arrangerte ved bildet som løftes frem. I til­legg er det mange som spiller på det drama­tiske og sym­bol­tunge i plasser­ing og kles­drakt. Ikke få har tenkt på grøss og gru. Et pop­ulært grep er å plassere ulike karak­ter­er fra skrekkfilmer inn i bildet. Blant annet ble gut­ten fra The Omen, jen­tene fra The Shin­ing, non­nen fra The Con­jur­ing 2 og jen­ta fra The Ring, limt inn i bildet. Bildene ble så postet på Twit­ter, sam­men med tek­sten «I pho­to­shopped [this char­ac­ter] into this pic and it isn’t even weird».

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen