Årets bilde

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Årets bilde

  Fra SNL

 • Livsfrisen

  Livsfrisen er Edvard Munchs betegnelse for en serie av bilder som skulle «skildre det moderne sjeleliv», og som han betraktet som sitt hovedverk ved siden av Auladekorasjonene. Livsfrisen står med sine ikoniske og eksistensielle bilder fra menneskets sjelelige liv i tydelig motsetning til realismen, som hadde en dominerende posisjon i norsk og europeisk kunst i 1880-årene.

 • dokumentarfotografi

  Dokumentarfotografi er fotografier som skildrer virkeligheten med autentiske personer, miljøer og hendelser. En markant gren av det dokumentariske fotografiet utgjøres av fotoreportasjen, der fotografen eller fotojournalisten etter journalistiske prinsipper tar sikte på å formidle historier med bilder for et større publikum. Et dokumentarfotografi kan ikke være en ren objektiv beskrivelse av virkeligheten, for fotografens subjektive vilje alltid vil finnes i bakgrunnen.

  Fra wikipedia

 • Gåte (band)

  Gåte er et norsk folkrockband etablert i Trondheim i 1999.

 • Wikimedia Commons

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.

 • Årets bilde

  Årets bilde er en årlig juryert foto- og videokonkurranse som arrangeres av Pressefotografenes Klubb.

Mer om Årets bilde fra Vox Publicas arkiv