På flukt til Europa

Mens mange av bildene fra flyktningkrisen har vist oss menneskelig lidelse uten omsvøp, virker Amundsens bilde mer indirekte.
Foto: Paul Sigve Amundsen

Både i Norge og inter­nasjon­alt ble kårin­gene av årets beste presse­bilder 2015 preget av fly­k­t­ningkrisen i Europa. Paul Sigve Amund­sens bilde “På flukt til Europa” vant kat­e­gorien Nyhet Enkelt-bilde fra Presse­fo­tografenes Klubb. Bildet vis­er Ibrahim Abdul­la (26) fra Sør-Sudan som forsøk­er å snike seg om bord på en ferge mel­lom Hel­las og Italia ved å henge fast under en trailer.

Mens mange av bildene fra fly­k­t­ningkrisen har vist oss men­neske­lig lidelse uten omsvøp, virk­er Amund­sens bilde mer indi­rek­te. Når vi først forstår situ­asjo­nen, blir Abdul­las blikk meget­si­gende. Vi møter et men­neske direk­te og får et innblikk i hans liv og hans des­per­ate situasjon.

Både i Norge og inter­nasjon­alt ble kårin­gene av årets beste presse­bilder 2015 preget av fly­k­t­ningkrisen i Europa. Paul Sigve Amund­sens bilde “På flukt til Europa” vant kat­e­gorien Nyhet Enkelt-bilde fra Presse­fo­tografenes Klubb. Bildet vis­er Ibrahim Abdul­la (26) fra Sør-Sudan som forsøk­er å snike seg om bord på en ferge mel­lom Hel­las og Italia ved å henge fast under en trailer.

Mens mange av bildene fra fly­k­t­ningkrisen har vist oss men­neske­lig lidelse uten omsvøp, virk­er Amund­sens bilde mer indi­rek­te. Når vi først forstår situ­asjo­nen, blir Abdul­las blikk meget­si­gende. Vi møter et men­neske direk­te og får et innblikk i hans liv og hans des­per­ate situasjon.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen