De tyngste dagene

Bildet fanger en stemning som ord vanskelig kan uttrykke.
Foto: Tommy Ellingsen

Vårt kollek­tive minne bevares i bildene som fanger store begiven­heter. Bildet av Jens Stoltenberg som omfavn­er Eskil Ped­er­sen på Sund­vollen hotell 23. juli 2011 er trolig blant de bildene som står sterk­est i vår kollek­tive minne om 22. juli. Bildet fanger en stemn­ing som ord vanske­lig kan uttrykke.

Kom­po­sisjo­nen av bildet fremhev­er de sterke følelsene som formi­dles. Blikket fall­er på Stoltenbergs forknytte ansikt og faste grep, som røper reak­sjonene han forsøk­er å kon­trollere. I bak­grun­nen ser vi Knut Stor­ber­gets alvorstunge ansikt og en årvåken sikker­hetsvakt som min­ner oss om unntak­stil­standen lan­det befant seg i dagene etter terroren.

Fotograf Tom­my Ellingsen ble tildelt prisen “Årets bilde” for dette blinkskud­det. I en kom­men­tar til VG Nett i forbindelse med prisen, sa Stoltenberg føl­gende om scenen:

«Jeg husker veldig godt at jeg møtte Eskil Ped­er­sen, at jeg ga ham en klem, og at det var vondt. Vondt å se ham, vondt å se alle de som hadde fått beskje­den om at en av deres nærmeste hadde mis­tet livet.»

Vårt kollek­tive minne bevares i bildene som fanger store begiven­heter. Bildet av Jens Stoltenberg som omfavn­er Eskil Ped­er­sen på Sund­vollen hotell 23. juli 2011 er trolig blant de bildene som står sterk­est i vår kollek­tive minne om 22. juli. Bildet fanger en stemn­ing som ord vanske­lig kan uttrykke.

Kom­po­sisjo­nen av bildet fremhev­er de sterke følelsene som formi­dles. Blikket fall­er på Stoltenbergs forknytte ansikt og faste grep, som røper reak­sjonene han forsøk­er å kon­trollere. I bak­grun­nen ser vi Knut Stor­ber­gets alvorstunge ansikt og en årvåken sikker­hetsvakt som min­ner oss om unntak­stil­standen lan­det befant seg i dagene etter terroren.

Fotograf Tom­my Ellingsen ble tildelt prisen “Årets bilde” for dette blinkskud­det. I en kom­men­tar til VG Nett i forbindelse med prisen, sa Stoltenberg føl­gende om scenen:

«Jeg husker veldig godt at jeg møtte Eskil Ped­er­sen, at jeg ga ham en klem, og at det var vondt. Vondt å se ham, vondt å se alle de som hadde fått beskje­den om at en av deres nærmeste hadde mis­tet livet.»

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen