Aristoteles

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Aristoteles

  Aristoteles er den viktigste figuren i vestens filosofihistorie, ved siden av Platon. Han var forfatter av grunnleggende tekster innen blant annet metafysikk, biologi, etikk, politisk filosofi, retorikk, poetikk, psykologi, logikk og vitenskapsfilosofi. Aristoteles la grunnlaget for moderne vitenskap og filosofi og er fortsatt aktuell innen blant annet etikk, politisk filosofi og metafysikk..

 • filosofiens historie

  Vestlig filosofi er betegnelsen på den filosofien som har blitt utviklet i Europa og etter hvert Nord-Amerika og som har sitt utspring i antikkens Hellas på 500-tallet fvt. Den skilles fra ikke-vestlig filosofi, deriblant østlig filosofi. Foruten om ulikt opphavssted og ulik tradisjon, skiller den vestlige filosofien seg fra den østlige ved at den i sterkere grad søker å trekke et skille mellom filosofi og religion.

  Fra wikipedia

 • Aristoteles

  Aristoteles (gresk: Ἀριστοτέλης, Aristotélēs; født 384 f.Kr.

 • Aristoteles Onassis

  Aristoteles Sokratis Onassis (gresk: Αριστοτέλης Ωνάσης, Aristotelis Onasis) (født 15.

 • Metafysikken (Aristoteles)

  Metafysikken (gresk: τὰ μετὰ τὰ φυσικά, latin: Metaphysica) er et av Aristoteles' viktigste verk og introduserer i og med tittelen fagfeltet med samme navn.

Mer om Aristoteles fra Vox Publicas arkiv