Arnulf Øverland

Ole Peter Arnulf Øverland (født 27. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arnulf Øverland

    Fra SNL

  • Arnulf Øverland

    Arnulf Øverland var en norsk forfatter. Han vokste opp i Bergen og debuterte som maler på Statens høstutstilling samme år som han gav ut sin første diktsamling (1911). Hans dikt har en klar, knapp, fast form, preget av hans dype respekt for ordet som kunstnerisk uttrykksmiddel, ofte med bibelske motiver. .

  • Anne-Marie Ørbeck

    Anne-Marie Ørbeck var en norsk komponist i første del av 1900-tallet, og en av svært få kvinnelige komponister fra denne perioden som fikk sitt gjennombrudd med store former som orkesterverker. Hennes symfoni fra 1944 er den eneste symfonien skrevet av en kvinne i Norge. Ørbeck tilhørte en generasjon norske komponister som skapte individuelle stiluttrykk gjennom å kombinere modernisme med den tonale tradisjonen og trekk fra norsk folkemusikk.

Mer om Arnulf Øverland fra Vox Publicas arkiv