Arnulf Øverland

Ole Peter Arnulf Øverland (født 27. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arnulf Øverland

  Fra SNL

 • Arnulf Øverland

  Arnulf Øverland var en norsk forfatter, journalist og samfunnsdebattant. Han var en sentral skikkelse i det norske litterære miljø fra den første verdenskrig og frem mot 1960-årene – først og fremst som lyriker, men også som samfunnsdebattant og som kritiker av den offisielle språkpolitikken. I mellomkrigstiden var Øverland en radikal dikter. Spesielt Du må ikke sove er blitt en klassiker.

 • Anne-Marie Ørbeck

  Anne-Marie Ørbeck var en norsk komponist i første del av 1900-tallet, og en av svært få kvinnelige komponister fra denne perioden som fikk sitt gjennombrudd med store former som orkesterverker. Hennes symfoni fra 1944 er den eneste symfonien skrevet av en kvinne i Norge. Ørbeck tilhørte en generasjon norske komponister som skapte individuelle stiluttrykk gjennom å kombinere modernisme med den tonale tradisjonen og trekk fra norsk folkemusikk.

  Fra wikipedia

 • Arnulf Øverland

  Ole Peter Arnulf Øverland (født 27.

 • Du må ikke sove

  «Du må ikke sove» er et dikt skrevet av Arnulf Øverland.

 • Øverland

  Øverland er et stedsnavn som finnes mange steder i Norge.

Mer om Arnulf Øverland fra Vox Publicas arkiv