Ukens medienyheter: Straff for korona-rapportering og avisenes utfordring

Journalister i flere land møter utfordringer når de rapporterer om korona-epidemien og har blitt straffet for dette. I Norge er det ulikt hvordan aviser påvirkes slik koronasituasjonen er nå. Dette er noen av ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Hver fredag vil utval­gte nyhetssak­er pub­lis­eres her på Vox Publica. 


Straffes for å rapportere om korona-epidemien

I flere land straffes jour­nal­is­ter og andre for å rap­portere om koronas­mitte- og syk­dom. I Tyrkia ble en redak­tør pågrepet etter at avisen hans skrev om epi­demien; Irak kastet ut nyhets­byrået Reuters for­di det rap­porterte om antall smit­tede; i Ungarn er det ved­tatt unntak­slover som gjør at jour­nal­is­ter kan straffes for å rap­portere på måter «som skaper panikk»; i Venezuela ble en jour­nal­ist arrestert etter å har skrevet om koronas­mit­ten i lan­det. Også Kina, Thai­land og Kam­bod­s­ja sen­sur­erer medieom­tale av korona-situasjonen. 

LES MER HOS NORSK PEN (14/04/2020)


Ulike utfordringer for ulike aviser

Avis­er som Vårt Land, Natio­nen, Klassekam­p­en og Mor­gen­bladet, som i hov­ed­sak lever av inntek­tene fra sine abon­nen­ter, rammes ikke like hardt av koron­akrisen sam­men­lignet med avisene som er avhengige av annon­sein­ntek­ter. Hos disse avisene har utfor­dringer knyt­tet til dis­tribusjon vært mer krevende. På grunn av koron­aviruset har en rekke fly­av­ganger blitt innstilt eller utsatt, noe som påvirk­er avisenes dis­tribusjon til enkelte del­er av lan­det. Det er der­i­mot de synk­ende annon­sein­ntek­tene som er mest krevende for de fleste avisene. En ny spør­re­un­der­søkelse fra annon­sør­forenin­gen Anfo vis­er at norske annon­sør­er har blitt mer opti­mistiske (betalt sak) siden epi­demien kom for fullt, men så å si alle er neg­a­tivt påvirket. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (14/04/2020)


Besøk Medienorge for å lese enda flere medienyheter.

TEMA

J

ournali
stikk

136 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen