Arbeidernes Ungdomsfylking

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidernes Ungdomsfylking

  Fra Virksomme Ord

 • Arbeiderbevegelsen i Norge

  Først nogen gode råd: Gap ikke over mere enn du kan klare! Du kan ikke klare å gjennemgå de siste hundre årene i ett foredrag. Når du har valgt det tidsavsnittet som du vil gå igjennem, så finn det stoffet som er nogenlunde for hånden og som du faktisk trenger for å gi dine kamerater oplysninger.

 • Arbeidsløshetsspørsmålet

  Til tross for at det i våre dager neppe er noget enkelt spørsmål som så direkte griper inn i de fleste menneskers liv, og som i så høi grad er gjenstand for offentlig diskusjon som arbeidsløsheten, finnes det på norsk ingen bok om spørsmålet som kan danne grunnlaget for et foredrag, en bred fremstilling av emnet i sin helhet. Denne foredragsdisposisjon kan derfor ikke bygges op på en enkelt bok, men må nøie sig med å henvise til artikler og brosjyrer om spørsmålet.

 • Alkoholen og arbeiderne

  Som grunnlag for foredraget er i disposisjonen opgitt dr. Eyvin Dahls bok "Alkoholspørsmalet i social belysning".

  Fra SNL

 • AUF

  Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er en norsk politisk ungdomsorganisasjon som ble stiftet i 1927. AUF er en selvstendig organisasjon, men fungerer som ungdomsparti for Arbeiderpartiet. AUF oppga i 2018 å ha 14 442 medlemmer, og er dermed Norges største ungdomsparti. Astrid Willa Eide Hoem fra Kristiansund er AUF-leder siden 2020.AUF er en viktig rekrutteringskanal for Arbeiderpartiet: Alle partiets statsministre etter andre verdenskrig hadde vært med i ungdomsbevegelsen, og det samme hadde alle partiledere fra 1918 og frem til Jonas Gahr Støre ble Ap-leder i 2014.

 • arbeidernes ungdomsbevegelse

  Den første sammenslutning for arbeiderungdom i Norge ble stiftet i Oslo i 1900. I 1903 ble Norges socialdemokratiske ungdomsforbund dannet med 7 tilsluttede lag. Anarkistiske tendenser gjorde seg sterkt gjeldende i lagene, og indre diskusjoner førte til flere sprengninger. En tid konkurrerte tre forbund, men ingen av dem hadde så stor tilslutning at de spilte noen politisk rolle.

  Fra wikipedia

 • Arbeidernes ungdomsfylking

  Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) er Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon og Norges største politiske ungdomsorganisasjon med 8 997 medlemmer per 31.

 • Arbeiderpartiet

  Arbeiderpartiet (Ap), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti.

 • Tonje Brenna

  Tonje Brenna (født 1987) er en norsk politiker (Ap) som fra oktober 2021 er Norges kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering.