Bård Hoksrud

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bård Hoksrud

    Fra SNL

  • Bård Hoksrud

    Bård Hoksrud, norsk politiker (Frp), butikksjef, Bamble. Medlem av Bamble kommunestyre 1991-2011. Leder av Fremskrittspartiets ungdom 1999–2002. Vararepresentant til Stortinget 1997–2005.Bård Hoksrud er stortingsrepresentant for Telemark siden 2005. Han var nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen 2009-13. 2013-15 var han statssekretær i Samferdselsdepartementet..

  • Fremskrittspartiets Ungdom

    Fremskrittspartiets Ungdom, FpU, er ungdomsorganisasjonen til Fremskrittspartiet. FpU ble dannet i 1978 og har omtrent 4000 medlemmer.FpU står på mange områder for en mer liberalistisk politikk enn moderpartiet. «FpUs ideologi er liberalisme. Vi mener at politikerne skal bestemme minst mulig og at du skal bestemme mest mulig selv», er organisasjonens egenerklæring.Denne grunnholdningen preger FpUs standpunkt i en rekke konkrete saker: FpU godtar aktiv dødshjelp «i kontrollerte former», som det står på hjemmesiden.

Mer om Bård Hoksrud fra Vox Publicas arkiv