Bård Hoksrud

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bård Hoksrud

    Fra SNL

  • Bård Hoksrud

    Bård Hoksrud er ein norsk politikar frå Framstegspartiet. Frå august 2018 til januar 2019 var han landbruksminister i Regjeringa Solberg. Frå 2013 til 2015 var han statssekretær i Samferdselsdepartementet. Sidan 2005 har Hoksrud vore innvald på Stortinget frå Telemark..

  • Bård

    Bård er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Bárðr av eldre Bá-røðr. Forleddet kjem av Bǫð- som tyder ‘strid’. Etterleddet -røðr (opphavleg -frøðr) tyder ‘fred’. Her er det stikk motsett tyding i forleddet og etterleddet. Men alt i norrøn tid var namnet Bárðr ugjennomsiktig, og forfedrane våre kunne dermed ikkje utan vidare sjå at dette opphavleg var eit toledda namn.Namnet har fleire variantar: Bård, Baard.Namnedag er 2.

Mer om Bård Hoksrud fra Vox Publicas arkiv