Bård Vegar Solhjell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bård Vegar Solhjell

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemark Museum

  Henriette Westhrin ble utdannet vernepleier

  Fra SNL

 • Bård Vegar Solhjell

  Bård Vegar Solhjell, norsk politiker (SV). Han er utdannet statsviter ved Universitetene i Oslo og Bergen og ble cand.polit. 2000.  Han var politisk rådgiver for SV på Stortinget 1999–2001, partisekretær 2001–05 og var 2007–15 nestleder i Sosialistisk Venstreparti.Bård Vegar Solhjell var 2009–17 stortingsrepresentant for Akershus. Han var parlamentarisk leder for SV 2009–12. I den rød-grønne regjeringen var Solhjell 2005–07 statssekretær ved Statsministerens kontor.

 • Sosialistisk Venstreparti

  Sosialistisk Venstreparti, SV, er et norsk politisk parti stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. SV satt i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2005–2013.SV var ved siden av Senterpartiet den store vinneren ved stortingsvalget i 2017. SV fikk 6,0 prosent oppslutning og elleve representanter.

  Fra wikipedia

 • Bård Vegar Solhjell

  Bård Vegar Solhjell (født 22.

 • Lisbet Rugtvedt

  Lisbet Rugtvedt (født 3.

 • Sosialistisk Venstreparti

  SV – Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti».

Mer om Bård Vegar Solhjell fra Vox Publicas arkiv