Bård Vegar Solhjell

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bård Vegar Solhjell

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemark Museum

  Henriette Westhrin ble utdannet vernepleier

  Fra SNL

 • Bård Vegar Solhjell

  Bård Vegar Solhjell, norsk politiker (SV). Han er utdannet statsviter ved Universitetene i Oslo og Bergen og ble cand.polit. 2000.  Han var politisk rådgiver for SV på Stortinget 1999–2001, partisekretær 2001–05 og var 2007–15 nestleder i Sosialistisk Venstreparti.Bård Vegar Solhjell var 2009–17 stortingsrepresentant for Akershus. Han var parlamentarisk leder for SV 2009–12. I den rød-grønne regjeringen var Solhjell 2005–07 statssekretær ved Statsministerens kontor.

 • Sosialistisk Venstreparti

  Sosialistisk Venstreparti, SV, er et norsk politisk parti stiftet 16. mars 1975. SV er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. SV satt i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i 2005–2013.SV var ved siden av Senterpartiet den store vinneren ved stortingsvalget i 2017. SV fikk 6,0 prosent oppslutning og elleve representanter.

  Fra wikipedia

 • Bård

  Mannsnavnet Bård kommer fra det norrøne navnet Bárøðr og det urnordiske navnet *BaþufriþuR. Navnet er dannet av norrøne bǫð eller urnordiske baþu, som begge betyr «strid», og norrøne friðr, «kjærlighet, fred».

 • Bård Vegar Solhjell

  Bård Vegar Solhjell (født 22.

 • Lisbet Rugtvedt

  Lisbet Rugtvedt (født 3.

Mer om Bård Vegar Solhjell fra Vox Publicas arkiv