Barnekonvensjonen

Forum for barnekonvensjonen (FFB) ble opprettet i 1994, og er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Barnekonvensjonen

  Fra SNL

 • barns rettigheter

  Barns rettigheter er menneskerettigheter som gjelder spesielt for barn. Barns rettigheter handler om hva barn trenger for å ha det bra..

 • Barnekonvensjonen

  Barnekonvensjonen er en internasjonal avtale som beskytter barns rettigheter. Konvensjonen beskytter mange rettigheter som også er vernet av de menneskerettighetskonvensjonene som gjelder for alle mennesker, men den samler alle rettigheter som angår barn på ett sted. Konvensjonen innebærer en anerkjennelse av at barn er en særlig sårbar og utsatt gruppe med behov for et særskilt vern.FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20.

  Fra wikipedia

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter

  FNs konvensjon om barnets rettigheter, ofte nevnt som Barnekonvensjonen, er en traktat om menneskerettigheter som omhandler sivile, politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter for barn.

 • Forum for barnekonvensjonen

  Forum for barnekonvensjonen (FFB) ble opprettet i 1994, og er et nettverk av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som er opptatt av barns rettigheter i Norge og internasjonalt.

 • Religionsfrihet

  Religions- og trosfrihet er et prinsipp som går ut på at enkeltmennesker og grupper skal kunne tro det de vil og tilbe hvem eller hva de vil.