Bergen internasjonale filmfestival

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bergen internasjonale filmfestival

    Fra SNL

  • Harald Schjelderup

    Harald Schjelderup, norsk politiker (Arbeiderpartiet), byrådsleder i Bergen fra 2015. Harald Schjelderup er utdannet cand.polit. 1997 fra Universitetet i Bergen med hovedfag i administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Schjelderup er medlem av sentralstyret i Arbeiderpartiet fra 2015.Harald Schjelderup var politisk rådgiver 1999–2003 for ordfører og senere byråd Anne-Grete Strøm-Erichsen. Han var informasjonssjef i Statoil 2003–06, leder for Bergenscenarier 2020 2007–08 og daglig leder i Kavlifondet 2009–11. Han var styreleder i Sportsklubben Brann 1999–2000og har vært styreleder i Bergen Internasjonale Filmfestival.Harald Schjelderup var varamedlem til  Bergen bystyre 1995–99 og har vært medlem av bystyret og gruppeleder siden 2011.

  • filmfestival

    Filmfestival, festival hvor man viser film etter generelle eller spesialiserte utvalgskriterier. De fleste filmfestivaler har et hovedprogram hvor filmene konkurrerer om én eller flere priser; dessuten vises gjerne sideprogrammer. Mange filmfestivaler, som de eldste i Venezia, Cannes og Berlin, er åpne for spillefilmer som kommer fra hele verden, mens andre festivaler kan være spesialiserte, som Clermont-Ferrand (kortfilm), Chicago (barnefilm), Créteil (kvinnefilm) og Bologna (restaurert stumfilm).