Berlinmuren

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Berlinmuren

  Fra SNL

 • Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som myndighetene i Øst-Tyskland lot reise fra 13. august 1961 tvers gjennom Berlin mellom det daværende Øst-Berlin og Vest-Berlin. Muren var 45,1 kilometer lang. Hovedhensikten med å bygge muren var å hindre et stadig stigende antall flyktninger fra DDR i å krysse grensen. Innen 1990 var hele muren fjernet. Muren ble voktet av soldater fra DDRs hær.

 • Lars Laumann

  Lars Laumann er en norsk billedkunstner kjent for sine videofilmer, skulpturer og installasjoner. Han har oppnådd internasjonal oppmerksomhet for sine arbeider, med utstillinger ved blant annet New Museum i New York. Filmene hans har ofte et dokumentarisk tilsnitt med interesse for outsideres skjebne, ispedd en mediekritisk tilnærming. Han benytter ofte funnet eller appropriert billedmateriale fra internett eller lar seg inspirere av fanklubber, chattegrupper eller obskure hjemmesider på nett..

  Fra wikipedia

 • Berlinmuren

  Berlinmuren var en 46 kilometer lang mur rundt Berlin, som også inngikk i en tilsammen 155 km lang fysisk sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder satt opp av de østtyske myndighetene i DDR fra 13.

 • Berlinmuren (minnesmerke)

  Minnesmerket over Berlinmuren i Bernauer Strasse i Berlin er reist til minne om delingen av den tyske hovedstaden og dødsofrene ved Berlinmuren.

 • Den kalde krigen

  Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte).