Bibliotek

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bibliotek

  Fra SNL

 • bibliotek

  Bibliotek er en institusjon som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling. Ofte har biblioteket et bygg eller lokale der bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk, men hele eller deler av dokumentsamlingen kan også være digital.

 • læringssenter

  Læringssenter, el. læringsressurssenter, er en videreføring av de tradisjonelle bibliotek ved undervisnings- og læringsinstitusjoner. Det omfatter IT- og AV-tjenester, ulike veilednings- og undervisningstilbud og tilgang til relevante og kvalitetssikrede informasjons- og læringsressurser. Det inkluderer lesesalsplasser og grupperom, og er dermed både et fysisk rom og en tjeneste.

  Fra wikipedia

 • Bibliotek

  Bibliotek (av gresk: biblio=bok + theke=lager) er definert som «en institusjon (og bibliotekarene er en profesjon) som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter - digitale så vel som fysiske - initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling.»

 • Biblioteket i Alexandria

  Det kongelige biblioteket i Alexandria skal ha vært det største biblioteket i antikken.

 • Deichman bibliotek

  Deichman bibliotek, frem til januar 2018 kalt Deichmanske bibliotek og vanligvis bare omtalt som Deichman, er Oslo kommunes folkebibliotek.