Biblo

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Norsk Bibliotekforening

  Norsk Bibliotekforening er en uavhengig landssammenslutning som har til formål å fremme utviklingen av bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsvirksomhet. Organisasjonen ble stiftet i Stavanger 25. oktober 1913. Som medlemmer opptas biblioteker, skoler, institusjoner og enkeltpersoner. Organisasjonen ledes av et valgt hovedstyre og har sekretariat i Oslo.NBF er organisert i regionale avdelinger som omfatter alle NBFs medlemmer i et bestemt geografisk område.

  Fra wikipedia

 • Fjær (teknikk)

  En fjær er en innretning som er konstruert for å deformeres elastisk.

 • Gresk religion i antikken

  Gresk religion i antikken besto av en samling av trosforestillinger og ritualer som ble praktisert i form av både populær offentlig religion og kulter.

 • Zevs

  Zevs eller Zeus (gammelgresk: Ζεύς, Zeús; moderne gresk: Δίας, Días) er i henhold til gresk mytologi er gudenes konge og gud for himmelen og torden; «far av guder og mennesker» (πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, patḕr andrōn te theōn te) Zevs er hersker av de olympiske gudene på fjellet Olympos, er kjent for sin attributt lyn- og tordenkilen, ørnen som hans hellige fugl, for sitt begjær etter jordiske og guddommelige kvinner, og for hustruen Heras sjalusi.