Borgerlig ekteskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Borgerlig ekteskap

  Fra SNL

 • Et dukkehjem

  Et dukkehjem er et skuespill i tre akter av Henrik Ibsen, utgitt i 1879.Et dukkehjem er det andre av Ibsens tolv samtidsskuespill, og det ble hans store internasjonale gjennombrudd. Det spilles hvert år på teaterscener over hele verden. Temaet i skuespillet er kvinnens vanskelige posisjon i det borgerlige ekteskapet. Slutten, der Nora Helmer forlater mann og tre små barn natt til tredje juledag, er et av verdenslitteraturens mest kjente kjønnspolitiske øyeblikk.Nora er også en av Ibsens store og utfordrende roller.

 • signing

  Signing er en kirkelig handling. Begrepet brukes nå om to velsignelsesakter i Den norske kirke, uten sakramental karakter..

  Fra wikipedia

 • Borgerlig vigsel

  En borgerlig vigsel eller vielse er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et religiøst trossamfunn eller annet livssynssamfunn.

 • Ekteskap

  Ekteskap er en sosial institusjon som befester og regulerer samlivet mellom personer.

 • Likekjønnet ekteskap

  Likekjønnet ekteskap er en betegnelse på en ekteskapslovgivning som gir også likekjønnede par muligheten til å inngå ekteskap, det vil si utover den partnerskapsordningen som finnes i flere land og i motsetning til den lovgivning som legger til grunn at ekteskap gjelder mann og kvinne.