Borgerlig ekteskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Borgerlig ekteskap

  Fra SNL

 • Et dukkehjem

  Et dukkehjem er et skuespill i tre akter av Henrik Ibsen, utgitt i 1879. Et dukkehjem er det andre av Ibsens tolv samtidsskuespill, og det ble hans store internasjonale gjennombrudd. Det spilles hvert år på teaterscener over hele verden. Temaet i skuespillet er kvinnens vanskelige posisjon i det borgerlige ekteskapet. Slutten, der Nora Helmer forlater mann og tre små barn natt til tredje juledag, er et av verdenslitteraturens mest kjente kjønnspolitiske øyeblikk.

 • signing

  Signing er en kirkelig handling. Begrepet brukes nå om to velsignelsesakter i Den norske kirke, uten sakramental karakter. .

  Fra wikipedia

 • Borgerlig vigsel

  En borgerlig vigsel eller vielse er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et religiøst trossamfunn eller annet livssynssamfunn.

 • Ekteskap

  Ekteskap er en sosial institusjon som befester og regulerer samlivet mellom personer.

 • Likekjønnet ekteskap

  Likekjønnet ekteskap er en betegnelse på en ekteskapslovgivning som gir også likekjønnede par muligheten til å inngå ekteskap, det vil si utover den partnerskapsordningen som finnes i flere land og i motsetning til den lovgivning som legger til grunn at ekteskap gjelder mann og kvinne.