Borgerlig ekteskap

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Borgerlig ekteskap

  Fra SNL

 • borgerlig vigsel

  Borgerlig vigsel er inngåelse av ekteskap i kommunal regi, gjennom en livssynsnøytral seremoni.En borgerlig vigsel utføres ved at brudefolkene møter for en vigsler og i nærvær av minst to vitner erklærer at de ønsker å inngå ekteskap. Deretter erklærer vigsleren dem for ektefolk.Brudefolkene blir viet av en person kommunestyret har gitt myndighet til å utføre vigsler.

 • signing

  Signing er i kirkelig sammenheng synonymt med velsignelse. Begrepet betegner å lyse velsignelse eller nedkalle Guds nåde og velsignelse over en person. Opprinnelig har dette vært ledsaget av å tegne korsets tegn. Begrepet brukes nå om to velsignelseshandlinger i Den norske kirke, uten sakramental karakter: signing av monark og kirkelig velsignelse av borgerlig ekteskap.

  Fra wikipedia

 • Borgerlig vigsel

  En borgerlig vigsel eller vielse er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et religiøst trossamfunn eller annet livssynssamfunn.

 • Ekteskap

  Ekteskap er en sosial institusjon som befester og regulerer samlivet mellom personer.

 • Likekjønnet ekteskap

  Likekjønnet ekteskap er en betegnelse på en ekteskapslovgivning som gir også likekjønnede par muligheten til å inngå ekteskap, det vil si utover den partnerskapsordningen som finnes i flere land og i motsetning til den lovgivning som legger til grunn at ekteskap gjelder mann og kvinne.