Borgerlønn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • borgerlønn

  Borgerlønn er en garantert inntekt til alle medlemmer av et politisk fellesskap, for eksempel alle borgere i et land. Begrepet brukes løselig om en rekke ulike ordninger og tiltak. I de aller fleste tilfeller regnes borgerlønn, i motsetning til andre velferdsytelser, som betingelsesløs og ikke gjenstand for behovsprøving. At inntekten er stor nok til å leve av, forstås også vanligvis, men ikke alltid, som sentralt for borgerlønnsbegrepet.Selv om ideen om en eller annen form for universell grunninntekt garantert av staten er gammel, og selv om temaet har vært mye diskutert, har borgerlønn, slik begrepet som regel brukes i dag, aldri vært praktisert.

 • Femstjernersbevegelsen

  Femstjernersbevegelsen er et italiensk politisk parti som ble grunnlagt av Beppe Grillo og Gianroberto Casaleggio i 2009. Partiets leder fra 2021 er Giuseppe Conte.Femstjernersbevegelsen er vanskelig å plassere på en tradisjonell høyre-venstre-akse i politikken, men oppstod som en protestbevegelse som først og fremst ønsket å ta et oppgjør med de etablerte politiske partiene i Italia.

  Fra wikipedia

 • Garantert grunninntekt

  Garantert grunninntekt, på norsk ofte kalt borgerlønn eller borgerinntekt, også kalt negativ inntektsskatt, er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.

 • Guy Standing

  Guy Standing (født 9.

 • Philippe Van Parijs

  Philippe Van Parijs (født 23.