Borgerlønn

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • borgerlønn

  Borgerlønn er en garantert inntekt til alle medlemmer av et politisk fellesskap, for eksempel alle borgere i et land. Begrepet brukes løselig om en rekke ulike ordninger og tiltak. I de aller fleste tilfeller regnes borgerlønn, i motsetning til andre velferdsytelser, som betingelsesløs og ikke gjenstand for behovsprøving. At inntekten er stor nok til å leve av, forstås også vanligvis, men ikke alltid, som sentralt for borgerlønnsbegrepet.

 • Femstjernersbevegelsen

  Femstjernersbevegelsen er et italiensk politisk parti som ble grunnlagt av Beppe Grillo og Gianroberto Casaleggio i 2009. Partiets leder fra 2021 er Giuseppe Conte.Femstjernersbevegelsen er vanskelig å plassere på en tradisjonell høyre-venstre-akse i politikken, men oppstod som en protestbevegelse som først og fremst ønsket å ta et oppgjør med de etablerte politiske partiene i Italia.

  Fra wikipedia

 • Basic Income Earth Network

  Basic Income Earth Network (BIEN) er et globalt nettverk for innføring av borgerlønn.

 • Garantert grunninntekt

  Garantert grunninntekt, på norsk ofte kalt borgerlønn eller borgerinntekt, også kalt negativ inntektsskatt, er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, tenkt som en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet.

 • Guy Standing

  Guy Standing (født 9.