Nyhetsbrev fra Vox Publica uke 36: Journalistidealer, Siv Jensen

Dessuten: Om "I have a dream", en av historiens beste taler.

Hvem blir jour­nal­ist­stu­dent, og hvor­dan ser dagens stu­den­ter på jour­nal­is­tikkens sam­funnsop­p­drag sam­men­liknet med tidligere årganger? Jan Fredrik Hov­den kon­klud­er­er sine sta­tis­tiske reflek­sjon­er med at jour­nal­is­tikken er på vei mot et “slankere” sam­funnsop­p­drag — ikke nød­vendigvis et framskritt.

Val­gkam­p­en er tema for flere nye blog­ginn­legg: Jens E. Kjeld­sen leg­ger Siv Jensens retorikk under lupen, Mag­nus Hoem Iversen analy­ser­er angivelige amerikanis­er­ing­s­ten­denser og omtaler LOs Titan­ic-angrep på de borg­erlige. Eirik Vat­nøy besøk­er “Hold­er de ord”, et nettpros­jekt som vil fortelle vel­gerne om de poli­tiske par­tiene hold­er det de lover.

Sist, men ikke minst: Jens E. Kjeld­sen ser tilbake på Mar­tin Luther King jr.s “I have a dream”-tale, 50 år etter.

Nye artik­ler:
Sam­funnsop­p­dragets læregutar
Jour­nal­is­tide­al på diett: Nokre sta­tis­tiske reflek­sjonar over norske jour­nal­ist­stu­den­tar dei siste 25 år. Av Jan Fredrik Hovden

Retorikkbloggen:
I have a dream
For femti år siden ble en av ver­dens beste taler holdt i Wash­ing­ton. Av Jens E. Kjeldsen

Fra sutrepar­ti til smileparti
Frem­skrittspar­ti­ets led­er, Siv Jensen, over­be­vis­er i val­gkam­p­ens fjern­syns­de­bat­ter. Men hva er det hun gjør? Av Jens E. Kjeldsen

Poli­tisk PR:
LO ut mot Erna Solberg
LO står bak Titan­ic-angrep mot de borg­erlige: Uskyldig humor, hevder LO Ung. Av Mag­nus Hoem Iversen.

Amerikanske til­stander
Er norsk poli­tikk i ferd med å bli amerikanis­ert? Av Mag­nus Hoem Iversen

Val­gbloggen:
Poli­tisk løgndetektor
Daniel Rees i nettst­edet Hold­er de ord har fått en gul­lka­n­tet reklameav­tale for å sjekke om poli­tik­erne hold­er det de lover. Han vil ikke gå med på at de gir et foren­klet bilde av poli­tikken. Av Eirik Vatnøy.

Ret­telse: I for­rige nyhets­brev kom vi som følge av en intern mis­forståelse til å omtale en artikkel som ikke var fer­dig redi­gert. Vi beklager dette.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­book.

Hilsen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen