Cass Sunstein

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Cass Sunstein

  Fra SNL

 • adferdsøkonomi

  Adferdsøkonomien er en retning innen økonomifaget som trekker på innsikter fra blant annet psykologifaget. Den modifiserer standardantakelsene i økonomisk teori gjennom å anta begrenset rasjonalitet og andre motiver enn snever egeninteresse.Fagretningen sprang ut av innsikten om at forutsetningene om at mennesker er fullstendig rasjonelle og kun er opptatt av egeninteressen har gitt økonomer problemer med å forklare en lang rekke viktige økonomiske fenomen..

 • Richard Thaler

  Richard H. Thaler er en amerikansk samfunnsøkonom og professor ved Booth School of Business, University of Chicago, USA. Thaler er kjent som en av grunnleggerne av fagdisiplinen adferdsøkonomi, og ble i 2017 tildelt Nobels minnepris i økonomi for sitt arbeid med å integrerte psykologi i økonomifaget..

  Fra wikipedia

 • Atferdsøkonomi

  Atferdsøkonomi (engelsk behavioral economics) er en vitenskap som studerer hvordan individer foretar økonomiske beslutninger i praksis.

 • Holbergprisen

  Må ikke forveksles med den danske Holberg-medaljen som deles ut av Dansk ForfatterforeningHolbergprisen (tidligere Ludvig Holbergs internasjonale minnepris) er en internasjonal vitenskapspris som deles ut for fremragende forskning innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskapene, juss og teologi.

 • Richard Thaler

  Richard H. Thaler (uttales /θeɪlər/; født 12.