Cass Sunstein

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Cass Sunstein

  Fra SNL

 • adferdsøkonomi

  Adferdsøkonomien er en retning innen økonomifaget som trekker på innsikter fra blant annet psykologifaget. Den modifiserer standardantakelsene i økonomisk teori gjennom å anta begrenset rasjonalitet og andre motiver enn snever egeninteresse.Fagretningen sprang ut av innsikten om at forutsetningene om at mennesker er fullstendig rasjonelle og kun er opptatt av egeninteressen har gitt økonomer problemer med å forklare en lang rekke viktige økonomiske fenomen..

 • Richard Thaler

  Richard H. Thaler er en amerikansk samfunnsøkonom og professor ved Booth School of Business, University of Chicago, USA. Thaler er kjent som en av grunnleggerne av fagdisiplinen adferdsøkonomi, og ble i 2017 tildelt Nobels minnepris i økonomi for sitt arbeid med å integrerte psykologi i økonomifaget.

  Fra wikipedia

 • Dulting

  Dulting (fra engelsk nudging) er innen atferdsvitenskap små tiltak som har som mål å påvirke folks handlinger i ønsket retning uten bruk av tvang, straff eller økonomisk belønning.

 • Samantha Power

  Samantha Jane Power (født 21.

 • Valgarkitektur

  Valgarkitektur er innen atferdsøkonomi studiet av hvordan valgalternativer presenteres til brukere og især hvilken innflytelse selve presentasjonen har på hva som velges.