Cass Sunstein

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Cass Sunstein

  Fra wikipedia

 • Dulting

  Dulting (fra engelsk nudging) er innen atferdsvitenskap små tiltak som har som mål å påvirke folks handlinger i ønsket retning uten bruk av tvang, straff eller økonomisk belønning.

 • Samantha Power

  Samantha Jane Power (født 21.

 • Valgarkitektur

  Valgarkitektur er innen atferdsøkonomi studiet av hvordan valgalternativer presenteres til brukere og især hvilken innflytelse selve presentasjonen har på hva som velges.