Dagsorden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dagsorden

  Fra Virksomme Ord

 • Motiveret Dagsorden

  Da den kongelige Meddelelse i Anledning af Storthingets Mistillidsadresse af 15de Mai 1872 oplæstes i Storthinget den 13de Februar 1873, foreslog Sverdrup fra Præsidentstolen følgende motiverede Dagsorden: «I Fortrøstning til at hans Majestæt fra Thronen har udtalt det som sit høieste Ønske, at en uforstyrret Samvirken altid maa finde Sted mellem Statsmagterne, - Under Paaskjønnelse af det i hans Majestæts Meddelelse af 3die Februar d. A.

 • Norges fremtid på dagsorden

  Fra SNL

 • dagsorden

  Dagsorden, en på forhånd oppsatt fortegnelse over saker som skal behandles i rådslående eller besluttende forsamlinger, som Stortinget, kommunestyre eller generalforsamling. Betegnelsen brukes også til å beskrive at noe er aktuelt: «det er på dagsorden», eller om det å få en sak til å bli diskutert i media: «å sette dagsorden». En forsamling kan endre rekkefølgen for sakene på dagsordenen, eller vedta å utsette en sak.

 • EU-kommisjonen

  EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet (tidligere Ministerrådet), Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd. Kommisjonen har som oppgave å forberede saker og stille forslag til Rådet og Parlamentet, men har også en betydelig egen vedtaksmyndighet. Dessuten er det Kommisjonens oppgave å overvåke at all EU-lovgivning overholdes av medlemslandene.

  Fra wikipedia

 • Dagsorden

  Dagsorden er en liste over saker som skal behandles i et møte.

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU eller Europaunionen) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Norge

  Kongeriket Norge (nynorsk: Kongeriket Noreg, nordsamisk: Norgga gonagasriika, lulesamisk: Vuona gånågisrijkka, sørsamisk: Nöörjen gånkarijhke) er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.