Dagsorden

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dagsorden

  Fra SNL

 • dagsorden

  Dagsorden er en på forhånd oppsatt fortegnelse over saker som skal behandles i rådslående eller besluttende forsamlinger, som Stortinget, kommunestyre eller generalforsamling. Betegnelsen brukes også til å beskrive at noe er aktuelt: «det er på dagsorden», eller om det å få en sak til å bli diskutert i media: «å sette dagsorden».

 • EU-kommisjonen

  EU-kommisjonen, eller Europakommisjonen, er et av styringsorganene i EU, ved siden av Rådet (tidligere Ministerrådet), Europaparlamentet, EU-domstolen og Det europeiske råd. Kommisjonen har som oppgave å forberede saker og stille forslag til Rådet og Parlamentet, men har også en betydelig egen vedtaksmyndighet. Dessuten er det Kommisjonens oppgave å overvåke at all EU-lovgivning overholdes av medlemslandene.

  Fra wikipedia

 • Agenda

  En agenda er sakliste eller dagsorden til møte.

 • Dagsorden

  Dagsorden er en liste over saker som skal behandles i et møte.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.