Dataformat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Dataformat

  Fra SNL

 • dataformat

  Dataformat er en formalisert beskrivelse av hvordan data og informasjon av en spesiell type kan struktureres slik at en mottaker kan lese og prosessere det. Ofte er dataformater standardiserte, slik at de benyttes på tvers av systemer og applikasjoner. Noen eksempler på dataformater er JSON og CSV. Når data er strukturert etter dataformatet, kan det lagres i en fil eller overføres gjennom kommunikasjon mellom systemer.

 • format

  Format er i IT-sammenheng en formalisert beskrivelse av hvordan data og informasjon skal representeres i et digitalt system. Når ordet format brukes selvstendig beskriver det som oftest utformingen av et datamedium, slik en harddisk. Et filformat beskriver hvordan data lagres i en fil av en bestemt type. Tilsvarende vil begrepet dataformat ofte benyttes når data overføres mellom systemer i en formalisert, og ofte standardisert, struktur.

  Fra wikipedia

 • EHF

  EHF kan bety:

 • Marshalling

  Marshalling er innen informatikk prosessen med å transformere minnepresentasjonen av et objekt til et dataformat som er egnet for lagring eller overføring, og er vanligvis brukt når data må flyttes mellom ulike deler av et dataprogram eller fra et program til et annet.

 • Yr.no

  yr.no er et norsk nettsted og en app for værvarsler og annen meteorologisk informasjon.

Mer om Dataformat fra Vox Publicas arkiv