Datasett

Et datasett eller en datamengde er en samling av data. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Datasett

  Fra SNL

 • digitalt fingeravtrykk

  Digitalt fingeravtrykk er en unik identifikator for et gitt datasett som representerer digital informasjon. Et digitalt fingeravtrykk genereres fra den underliggende informasjonen med en egnet algoritme..

 • Den semantiske veven

  Den semantiske veven er en del av internett med koplede datasett som er lesbare for datamaskiner, ofte omtalt som en verdensvev av data. Datasettene, som er organiserte samlinger av data, består av enkle påstander som er forståelige for maskiner. Den semantiske veven består ikke bare av datasett, men også av lenker mellom disse datasettene, slik at man får en samling koplede datasett.Koplede datasett handler ofte om å gjøre åpne data tilgjengelige for datamaskiner på en standardisert måte.

  Fra wikipedia

 • Datasett

  Et datasett eller en datamengde er en samling av data.

 • Standardavvik

  Standardavviket er et mål for spredningen av verdiene i et datasett eller av verdien av en stokastisk variabel.

 • T-test

  En t-test (også kalt Students t-test) er en statistisk hypotesetest basert på Students t-fordeling.