Democracy

Chinese Democracy er det sjette studioalbumet til Guns N' Roses, og det hadde offisiell slippdato 22. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Robert A. Dahl

  Robert Alan Dahl var en norskættet statsviter. Han fikk sin doktorgrad ved Yale University i 1940 og var tilknyttet dette universitetet til han fikk emeritus-status i 1986. Dahl er særlig kjent for sine epokegjørende studier av makt- og innflytelsesforhold i demokratier. Han er av mange ansett som en av de mest betydningsfulle og innflytelsesrike samfunnsforskere i annen halvdel av det 20.

 • People's Front for Democracy and Justice

  PFDJ, politisk parti i Eritrea. PFDJ ble etablert 1994 da den tidligere eritreiske folkets frigjøringsfront EPLF (Eritrean Peoples' Liberation Front) ble omdannet til politisk parti. PFDJ har vært regjeringsparti i Eritrea siden selvstendigheten i 1993. Forløperen til PFDJ, EPLF ble dannet omkring 1970 etter at den brøt ut av ELF som siden begynnelsen av 1960-tallet hadde dominert den eritreiske frigjøringskampen.

  Fra wikipedia

 • Athenske demokrati

  Athensk demokrati utviklet seg i tiden rundt 400-tallet f.Kr.

 • Chinese Democracy

  Chinese Democracy er det sjette studioalbumet til Guns N' Roses, og det hadde offisiell slippdato 22.

 • Demokrati-indeksen

  Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land.