Democracy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Robert Dahl

  Robert Alan Dahl var en statsviter fra USA. Han fikk sin doktorgrad ved Yale University i 1940 og var tilknyttet dette universitetet til han fikk emeritus-status i 1986. Etternavnet Dahl hadde han etter sin bestefar som utvandret fra Norge.Dahl er særlig kjent for sine epokegjørende studier av makt- og innflytelsesforhold i demokratier. Han er av mange ansett som en av de mest betydningsfulle og innflytelsesrike samfunnsforskere i andre halvdel av det 20.

 • Europe of Freedom and Direct Democracy Group (EFDD)

  Europe of Freedom and Direct Democracy Group (EFDD) er en partigruppe i Europaparlamentet. Både britiske United Kingdom Independence Party (UKIP), svenske Sverigedemokraterna og italienske Femstjernersbevegelsen er med i Europe of Freedom and Direct Democracy Group (EFDD). Denne gruppen av EU-skeptiske, nasjonalistiske og høyrepopulistiske partier omtaler seg som «folkets stemme» og er tilhengere av større nasjonal selvråderett.

  Fra wikipedia

 • Democracy Now!

  Democracy Now!

 • Demokrati-indeksen

  Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.