Democracy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • deliberativt demokrati

  Deliberativt demokrati er en retning innen politisk teori som hevder at politiske beslutninger bør baseres på borgenes frie meningsutvekslinger. Samtalen som foregår i den politiske offentligheten, blir dermed sett som demokratiets kjerne. Retningen er dominerende innen moderne demokratiteori, men det er stor variasjon og mange interne diskusjoner blant dens tilhengere.

 • Robert Dahl

  Robert Alan Dahl var en statsviter fra USA. Han fikk sin doktorgrad ved Yale University i 1940 og var tilknyttet dette universitetet til han fikk emeritus-status i 1986. Etternavnet Dahl hadde han etter sin bestefar som utvandret fra Norge. Dahl er særlig kjent for sine epokegjørende studier av makt- og innflytelsesforhold i demokratier. Han er av mange ansett som en av de mest betydningsfulle og innflytelsesrike samfunnsforskere i andre halvdel av det 20.

  Fra wikipedia

 • Democracy Now!

  Democracy Now!

 • Demokrati-indeksen

  Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.