Democracy

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Robert Dahl

  Robert Alan Dahl var en statsviter fra USA. Han fikk sin doktorgrad ved Yale University i 1940 og var tilknyttet dette universitetet til han fikk emeritus-status i 1986. Etternavnet Dahl hadde han etter sin bestefar som utvandret fra Norge.Dahl er særlig kjent for sine epokegjørende studier av makt- og innflytelsesforhold i demokratier. Han er av mange ansett som en av de mest betydningsfulle og innflytelsesrike samfunnsforskere i andre halvdel av det 20.

 • People's Front for Democracy and Justice

  PFDJ, er et politisk parti i Eritrea. PFDJ ble etablert 1994 da den tidligere eritreiske folkets frigjøringsfront, EPLF (Eritrean Peoples' Liberation Front) ble omdannet til politisk parti. PFDJ har vært regjeringsparti i Eritrea siden selvstendigheten i 1993..

  Fra wikipedia

 • Democracy Now!

  Democracy Now!

 • Demokrati-indeksen

  Demokrati-indeksen (engelsk: Democracy Index) er en indeks rangert av Economist Intelligence Unit som måler graden av demokrati i 167 land.

 • Norge

  Norge, offisielt Kongeriket Norge, er et nordisk, europeisk land og en selvstendig stat vest på Den skandinaviske halvøy.