Den franske revolusjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den franske revolusjon

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Den franske revolusjon

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Fornuftens gudinne - den franske revolusjon

 • Bilde: Larvik Museum

  Bilde

 • Bilde: Larvik Museum

  Bilde

  Fra SNL

 • Den franske revolusjon

  Den franske revolusjon betegner en periode med store sosiale og politiske omveltninger i Frankrike i perioden 1789–1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet.Perioden 1787–1789 kalles gjerne førrevolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg naturligvis mye lenger tilbake i tid.

 • julirevolusjonen

  Julirevolusjonen var et revolusjonært opprør i Paris mellom den 26. og 29. juli 1830, rettet mot Karl 10s reaksjonære regjering.Julirevolusjonen ble fulgt av julikongedømmet..

  Fra wikipedia

 • Den amerikanske revolusjon

  For selve krigshandlingene se artikkelen Den amerikanske uavhengighetskrigen Den amerikanske revolusjon var en revolusjon i andre halvdel av 1700-tallet da de tretten koloniene som i dag utgjør USAs kyststater mot Atlanterhavet tilkjempet seg uavhengighet fra Storbritannia.

 • Den franske revolusjon

  Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789–1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa.

 • Revolusjon

  En revolusjon (av latin revolutio, omveltning) er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom.