Den franske revolusjon

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Den franske revolusjon

  Fra SNL

 • den franske revolusjon

  Den franske revolusjon var en periode med store sosiale og politiske omveltninger i Frankrike i perioden 1789–1799. Året 1789 markerer det første viktige vendepunktet under revolusjonen. 14. juli dette året brøt det ut masseopprør i Paris og fengselet Bastillen ble stormet. Perioden 1787–1789 kalles gjerne før-revolusjonen, men langsiktige årsaker til revolusjonen strekker seg mye lenger tilbake i tid.

 • julirevolusjonen

  Julirevolusjonen var et revolusjonært opprør i Paris mellom 26. og 29. juli 1830, rettet mot Karl 10s reaksjonære regjering.Julirevolusjonen ble etterfulgt av julikongedømmet..

  Fra wikipedia

 • Den franske revolusjon

  Den franske revolusjon (fransk Révolution française, 1789–1799), tidvis også framhevet som «Den store revolusjonen» (La Grande Révolution), var en periode med radikale sosiale, politiske og økonomiske omveltninger i Frankrike som fikk ringvirkninger for hele Europa.

 • Frankrike

  Frankrike, offisielt Republikken Frankrike, er et land i Vest-Europa, i tillegg til en samling øyer og territorier i andre verdensdeler.

 • Revolusjon

  Revolusjon (fra fransk révolution via senlatin revolutio, «omveltning») er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et meget kort tidsrom.