Digital forvaltning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Digital forvaltning

    Fra SNL

  • Kartverket

    Kartverket er statens fagorgan for kart, geodata og eiendomsinformasjonKartverket skal dekke et felles databehov som mange brukere har for kart og geografisk informasjon. Kartverket skal bygge og vedlikeholde en nasjonal geografisk infrastruktur for sjø og land, og samarbeide med kommunene, statlige etater og andre som bidrar til det offentlige kartgrunnlaget.

  • OBOS

    OBOS er Norges største boligbyggelag med om lag 260 000 boliger under forvaltning, og vel en halv million medlemmer i 2022. OBOS har som mål å bygge og forvalte boliger for medlemmene. OBOS ble stiftet i 1929 som Oslo og Omland Bolig og Sparelag (OOBS). Den kooperative modellen var et forsøk på å løsrive seg fra de kapitalistiske markedskreftene.