Digital forvaltning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Digital forvaltning

  Fra SNL

 • OBOS

  OBOS er Norges største boligbyggelag med om lag 260 000 boliger under forvaltning, og vel en halv million medlemmer i 2022. OBOS har som mål å bygge og forvalte boliger for medlemmene. OBOS ble stiftet i 1929 som Oslo og Omland Bolig og Sparelag (OOBS). Den kooperative modellen var et forsøk på å løsrive seg fra de kapitalistiske markedskreftene.

 • digitalisering av telefonnettet

  Fra 1970 til slutten av 1990-årene ble det tradisjonelle analoge telefonnettet skiftet ut med digital teknologi i overføringssystemer og sentraler. Det begynte med digital taleoverføring på PCM-systemer over lokale telekabler i nærsambandsnettet. Men den store satsningen—utskiftning av fjernsambandsnettet og de flere tusen telefonsentralene—skjedde fra 1986 til 1997.

  Fra wikipedia

 • Digital forvaltning

  Digital forvaltning er uttrykk for det forholdet at informasjonsteknologi (IT) anvendes til løsning av forvaltningsoppgaver.

 • Lise H. Rykkja

  Lise Hellebø Rykkja (født 1972) er norsk statsviter og professor ved Universitetet i Bergen.

 • Myndigheten för digital förvaltning

  Myndigheten för digital förvaltning (Digg) er et svensk statlig forvaltningsogan etablert 1.