Digital forvaltning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Digital forvaltning

    Fra SNL

  • OBOS

    OBOS er Norges største boligbyggelag med om lag 260 000 boliger under forvaltning, og vel en halv million medlemmer i 2022. OBOS har som mål å bygge og forvalte boliger for medlemmene. OBOS ble stiftet i 1929 som Oslo og Omland Bolig og Sparelag (OOBS). Den kooperative modellen var et forsøk på å løsrive seg fra de kapitalistiske markedskreftene. I 1935 inngikk OOBS et samarbeid med Oslo kommune, skiftet navn til Oslo Bolig og Sparelag – OBOS.

  • medier i Spania

    De fleste dagsaviser i Spania trykkes på spansk (kastiljansk), et mindretall på katalansk og baskisk, og enkelte er helt eller delvis tospråklige. Presse- og ytringsfriheten er nedfelt i den nye spanske grunnloven av 1978. Landets største mediekonsern er PRISA. Den statlige radio- og fjernsynskanalen RTVE har konkurranse fra et stadig økende privat marked.