Digital forvaltning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Digital forvaltning

  Fra SNL

 • Statens kartverk

  Statens kartverk er den nasjonale kartinstitusjonen og ivaretar Norges behov for landsdekkende geografisk informasjon og offentlig eiendomsinformasjon, herunder tinglysing i fast eiendom. Kartverket er statens fagmyndighet innen kart- og geodataområdet. Ansvarsområdet omfatter Norges land-, kyst- og havområder inkludert kysten rundt Svalbard og Jan Mayen.

 • digitalisering av telefonnettet

  Fra 1970 til slutten av 1990-årene ble det tradisjonelle analoge telefonnettet skiftet ut med digital teknologi i overføringssystemer og sentraler. Det begynte med digital taleoverføring på PCM-systemer over lokale telekabler i nærsambandsnettet. Men den store satsningen—utskiftning av fjernsambandsnettet og de flere tusen telefonsentralene—skjedde fra 1986 til 1997.

  Fra wikipedia

 • Digital forvaltning

  Digital forvaltning er uttrykk for det forholdet at informasjonsteknologi (IT) anvendes til løsning av forvaltningsoppgaver.

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) var et norsk direktorat som lå under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 • Lise H. Rykkja

  Lise Hellebø Rykkja (født 1972) er norsk statsviter og professor ved Universitetet i Bergen.