Blogger-lobby for åpne data hos Jens Stoltenberg

Statsministeren inviterte bloggere, fikk råd om offentliggjøring av data og digital forvaltning.

Fem blog­gere med ulik bak­grunn og inter­ess­er ble sist uke invitert til å gi statsmin­is­teren noen vel­val­gte råd om net­tbasert kom­mu­nikasjon. Bente Kalsnes fra Ori­go forteller at hun bruk­te anled­nin­gen til blant annet å opp­for­dre statsmin­is­teren til å ta tak i offentlig­gjøring av datak­ilder for videre­bruk. Forhåpentlig tok Stoltenberg dette poenget, slik at spørsmålet blir forankret på høyeste poli­tiske nivå (det har man­glet i Norge til nå, til tross for lovende ton­er fra forny­ingsmin­is­teren i det siste). 

Også en av de andre blog­gerne, Børge A. Roum, trakk fram åpne data over­for statsmin­is­teren. I denne videoen forteller hver av de fem hva de la vekt på i samtalen:


Ini­tia­tivet er et ledd i reg­jerin­gens nettsats­ing Samar­beid for arbeid.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Takk for omtal­en og linken! :)

    Vil bare nevne at jeg nå har blogget om møtet her: http://blogg.forteller.net/2010/03/18/statsministeren/

    Og om man vil kan man stemme opp posten på samarbeidforarbeid.no.

til toppen