Digitalarkivet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Digitalarkivet

    Fra SNL

  • digitalarkivet

    Digitalarkivet er Arkivverkets internetteneste for publisering av digitaliserte arkivkjelder. Tenesta er gratis, og materialet omfattar i første rekke folketeljingar, manntal, kyrkjebøker, tinglysingsmateriale og skiftemateriale. Digitalarkivet hadde i 2016 cirka 1,5 millionar unike brukarar. .

  • Arkivverket

    Arkivverket er en statlig etat med ansvar for bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra statsforvaltningen. Etaten ledes av riksarkivaren og sorterer under Kulturdepartementet. Arkivverket er i dag organisert i avdelinger for innovasjon, samfunnsdokumentasjon og publikum, Norsk helsearkiv på Tynset og Sámi arkiiva (Samisk arkiv) i Guovdageaidnu – Kautokeino, samt en avdeling for interne tjenester.

Mer om Digitalarkivet fra Vox Publicas arkiv