Digitalt Personvern

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Digitalt Personvern

  Fra SNL

 • Hanna Marcussen

  Hanna Marcussen er ein norsk politikar for Miljøpartiet Dei Grøne (MDG). Ho var nasjonal talsperson for partiet frå 2008 til 2014, og i 2015–2023 var ho byråd for byutvikling i Oslo. .

 • databehandling

  Databehandling, bearbeiding av informasjon, i snevrere betydning en systematisk serie operasjoner på et sett av data. I dag hovedsakelig forstått som elektronisk databehandling, EDB, dvs. behandling/bearbeiding av data ved hjelp av en datamaskin..

  Fra wikipedia

 • Christoffer Torris Olsen

  Christoffer Torris Olsen (født 16.

 • Digitalt Personvern

  Digitalt Personvern er en forening som ble stiftet som et direkte svar på at Stortinget vedtok å implementere Datalagringsdirektivet (DLD) i norsk rett i april 2011.

 • Personvern

  Personvern er ivaretakelse av personlig integritet og ivaretakelse av enkeltindividers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autono­mi) og selvutfoldelse.