Drammensbiblioteket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Drammensbiblioteket

  Fra SNL

 • Drammen

  Drammen er en kommune i Buskerud fylke. Det er en bykommune som ligger innerst i Drammensfjorden. Kommunen omfatter de sju nederste kilometerne av Drammenselva og en tilsvarende strekning av Drammensfjordens sørbredd utenfor elvemunningen. I tillegg omfatter kommunen skogstrekninger på både sør- og nordsiden av elva (Drammensmarka). Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommuner slo seg sammen til nåværende Drammen kommune med virkning fra 1.

  Fra wikipedia

 • Drammen

  Drammen er en by og kommune i Buskerud fylke.

 • Drammensbiblioteket

  Drammensbiblioteket var navnet på et biblioteksamarbeid mellom Drammen bibliotek (det kommunale folkebiblioteket i Drammen), Buskerud fylkesbibliotek og Høgskolen i Buskerud og Vestfold sin bibliotekfilial i Drammen.

 • Kommunedel 7, Strømsø

  Kommunedel 7 i nye Drammen kommune består i hovedsak av Strømsø, Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.