Drammensbiblioteket

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Drammensbiblioteket

  Fra SNL

 • Drammen

  Drammen er en kommune i Viken fylke. Det er en bykommune som ligger innerst i Drammensfjorden. Kommunen omfatter de sju nederste kilometerne av Drammenselva og en tilsvarende strekning av Drammensfjordens sørbredd utenfor elvemunningen. I tillegg omfatter kommunen skogstrekninger på både sør- og nordsiden av elva (Drammensmarka). Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommuner slo seg sammen til nåværende Drammen kommune med virkning fra 1.

  Fra wikipedia

 • Drammen

  Drammen (uttale ) er en by og kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke.

 • Drammensbiblioteket

  Drammensbiblioteket var navnet på et biblioteksamarbeid mellom Drammen bibliotek (det kommunale folkebiblioteket i Drammen), Buskerud fylkesbibliotek og Høgskolen i Buskerud og Vestfold sin bibliotekfilial i Drammen.

 • Snake

  Snake (også kalt slange eller orm) er et videospill hvor man skal styre en slange (sammenhengende strek) horisontalt og vertikalt innenfor et avgrenset område på jakt etter mat.