Erotikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Erotikk

  Fra SNL

 • Kristofer Uppdal

  Kristofer Uppdal var ein norsk romanforfattar, lyrikar, essayist, kritikar og rallar. Han fekk først brei merksemd for det tibands romanverket Dansen gjenom skuggeheimen, teke til på i 1911, som er ei tidleg skildring av framveksten til arbeidarrørsla på landsbygda og forvandlinga av Noreg frå jordbruks- til arbeidarsamfunn. Like stor betydning hadde Uppdal som ein fornyar av lyrikken, og for ettertida har han vorte ståande som eit tidleg norsk lyrisk bindeledd til modernismen og vitalismen i førkrigs- og mellomkrigstida.

 • fruktbarhetskult

  Fruktbarhetskult er rituelle handlinger som har som formål å sikre jordens, menneskenes og husdyrenes fruktbarhet. Ritualene bygger på en forestilling om at alle naturfenomener og alt liv på jorden skyldes guders eller andre overjordiske eller underjordiske veseners vilje og inngripen. Innenfor mange kulturer har det oppstått myter som beskriver disse maktenes vesen, ønsker og krav, men ikke alle ritualer kan forklares gjennom kjente myter.

  Fra wikipedia

 • Erotikk

  Erotikk (gresk: ἔρως, eros; «begjær») er en kvalitet som fører til seksuelle følelser, men også en filosofisk betraktning vedrørende estetikken for seksuelt begjær, sensualitet og romantisk kjærlighet.

 • Erotisk kunst

  Erotisk kunst er kunst der erotikk, seksualitet og sensualitet spiller en viktig rolle.

 • Pornografi

  Pornografi eller forkortet porno er tekster, bilder og filmer med seksuelt eksplisitt innhold som er laget for å virke seksuelt opphissende.

Mer om Erotikk fra Vox Publicas arkiv